BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 4 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj  BIP - GMINA NOWA RUDA: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości BIP - GMINA NOWA RUDA:


  Dostępne kategorie


   Biuletyn Informacji Publicznej Informacje na temat obsługi biuletynu
   Władze kjdj jfhsd hf f f gfh hf f hsfhbsfhsufhhguhgjh ghushg uh
   statut 
   regulamin 
   referaty 
   rada gminy 
   BIP 
   jednostki org 
   plany 
   podatki 
   regulamin 
   budżet 
   dowody 
   meldunki 
   mieszkania 
   nieruchomości 
   decyzja o war zab 
   protokół 
   ogłoszenie 


  Bez kategorii


  ·
  ·
  ·
  · Mienie Gminy Nowa Ruda
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · pozostałe podatki
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · Umowy o przyjaźni
  · Umowa o współpracy
  ·
  ·
  · Protokoły z sesji Rady Gminy
  · Bożena Goliasz
  · Protokół Kontroli Kompleksowej
  ·
  ·
  ·
  · Protokoły z Kontroli Wewnętrznej Referatów Urzędu Gminy Nowa Ruda
  ·
  · Protokół kontroli PIP
  · Oświadczenie majątkowe I.M.
  · Oświadczenie majątkowe J L
  · Oświadczenie majątkowe G
  · Oświadczenie majątkowe P
  · Oświadczenie majątkowe K
  · Oświadczenie majątkowe Ch
  · Oświadczenie majątkowe S
  · Oświadczenie majątkowe K
  · Oświadczewnie majątkowe W
  · Oświadczenie majatkowe Ć
  · Oświadczenie majątkowe O
  · Oświadczenie majątkowe G
  · Oświadczenie majątkowe W
  · Oświadczenie majątkowe W
  · Oświadczenie majątkowe B
  · Oświadczenie majątkowe M
  · Protokół z Kontroli Wewnętrznej Referatów Urzędu Gminy Nowa Ruda
  · Protokół
  · Uchwała nr XX/94
  · Uchwała 94/XX/04
  · Uchwała 96/XX/04
  · uchwała 97/XX/04
  · Uchwała 99/XX/04
  · Uchwała 100/XX/04
  · Uchwała 102/XX/04
  · Bekalska Grażyna
  · Bidziński Tadeusz
  · Czerwińska Paulina
  · Dajczer Zenon
  · Ferenc Janusz
  · Goliasz Jerzy
  · Hryckiewicz Danuta
  · Kaczor Kazimierz
  · Karwowski Sławomir
  · Polak Stanisław
  · Rozwandowicz Zygmunt
  · Srokowski Henryk
  · Tarapacki Bogdan
  · Październiak Teresa
  · Nykiel Zdzisław
  · Leżańska Sylwia
  ·
  · Protokół z kontroli wewnętrznej
  · Protokół z kontroli wewnętrznej
  · Oświadczenie majątkowe
  · Renata Wolan
  ·
  ·
  · Statut szkoły
  · Oświadczenie G P
  ·
  · Protokół Kontroli
  · Protokół Kontroli
  · Protokół Kontroli
  · Protokół Kontroli
  · Protokół Kontroli
  · Protokół kontroli
  · uchwała 72
  · uchwała 74/XVI/04
  · uchwała 75/XVI/04
  · uchwała 78/XVII/04
  · 79/XVII/04
  · uchwała 82
  · uchwała 83
  · uchwała 84
  · Nr 85/XVIII/04
  · Protokół
  · uchwała Nr 103/XXI/04
  · Uchwała Nr 104/XXI/04
  · Uchwała Nr 106/XXI/04
  · Uchwała Nr 107/XXI/04
  · Uchwała 111/XXI/04
  · Protokół
  · Kontrola wewnętrzna
  ·
  · zarządzenie
  · Protokół nr XXII/04
  · Wybory - rejestr wyborców
  · uchwała NR 112/XXII/04
  · Uchwała 114/XXII/04
  · Uchwała 115/XXII/04
  · Uchwała 116/XXII/04
  · Uchwała Nr 118/XXII/04
  · Uchwała 119/XXII/04
  · Protokół kontroli
  · Uchwała 120/XXIII/04
  · Uchwała 121/XXIII/04
  · Wykaz nieruchomości
  · Uchwała 123/XXIII/04
  · Uchwała 124/XXIII/04
  · Uchwała 125/XXIII/04
  · Uchwała 126/XXIII/04
  · Uchwała 127/XXIII/04
  · Uchwała 128/XXIII/04
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · Protokół z sesji
  ·
  ·
  ·
  · Uchwała Nr 48/XII/03
  ·
  ·
  · u 131
  · u 133
  · u 133
  · Uchwała 134
  · u135
  ·
  · Oświadczenie
  · kontrole
  · Protokół nr XXIV/05
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · Uchwała 144/XXV/05
  · Uchwała 143/XXV/05
  · Uchwała Nr 142/XXV/05
  · Uchwała Nr 141/XXV/05
  · Uchwała 140/XXV/05
  ·
  ·
  ·
  · Uchwała Nr 53/XII/03
  ·
  · Uchwała 47/XI/03
  ·
  ·
  · Uchwała 27/VII/99
  · Uchwała 28/VII/99
  · Uchwała 227/XXIX/02
  · Uchwała Nr 74/XVI/04
  · Sprawozdanie z wykonania budżetu.
  · Uchwała 146/XXVI/05
  · Uchwała 147/XXVI/05
  · Uchwała 148/XXVI/05
  · Uchwała 149/XXVI/05
  · Uchwała 152/XXVI/05
  · Uchwała 153/XXVI/05
  · Uchwała 154/XXVI/05
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · przetarg
  ·
  · uchwała 155
  · uchwała 159
  · uchwała 160
  · obwieszczenie
  · uchwała 156
  · uchwała 158
  ·
  ·
  · wykaz
  · wykaz
  · II przetarg
  · II przetarg
  · I przetarg
  · przetarg
  ·
  · Obwieszczenie
  · wykaz
  · wykaz
  · informacja
  · Protokół
  · Protokół
  ·
  ·
  · Ogłoszenie
  · Ogłoszenie
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · Artur Chorzępa
  · Alicja Kamińska
  · Bogumiła Cisowska
  · Barbara Gorczyńska
  · Bożena Goliasz
  · Beata Październiak
  · Bogusław Rogiński
  · Danuta Walaszczyk
  · Grażyna Pietruszewska
  · Iwona Mokrzanowska
  · Joanna Kaczmarska
  · Jolanta Lenart
  · Joanna Wiśniewska
  · Lucyna Oleksińska
  · Lidia Walterowska
  · Małgorzata Bielińska
  · Marzena Remplakowska
  · Regina Groszek
  · Sylwia Leżańska
  · Teresa Mostowy
  · Teresa Październiak
  · Teresa Sobera
  · Wiesława Wiszowata
  · archiwum
  · Archiwum - Kierownictwo Urzędu
  ·
  · Przetarg
  · Przetarg
  · Przetarg
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · przetarg
  · przetarg
  · przetarg
  · wykaz
  · przetarg
  · p
  ·
  · przetarg
  · przetarg
  · przetarg
  · przetarg
  · informacja
  · informacja
  ·
  ·
  · przetarg
  · przetarg
  · wykaz
  · wykaz
  · wykaz
  · Bogdan Tarapacki
  · Danuta Hryckiewicz
  · Grażyna Bekalska
  · Henryk Srokowski
  · Janusz Ferenc
  · Jerzy Goliasz
  · Kazimierz Kaczor
  · Paulina Czerwińska
  · Sławomir Karwowski
  · Stanisław Polak
  · Tadeusz Bidziński
  · Zenon Dajczer
  · Zdzisław Nykiel
  · Zygmunt Rozwandowicz
  · Październiak Teresa
  · Przetarg
  · Przetarg
  · Przetarg
  · Uchwała 164/XXIX/05
  ·
  ·
  · wybory
  ·
  ·
  ·
  · III przetarg
  · I przetarg
  · III Przetarg
  · III przetarg
  · II przetarg
  · II przetarg
  · wykaz
  · wykaz
  · wykaz
  · przetarg
  · przetarg
  · przetarg
  · przetarg
  · przetarg
  · wykaz
  · Łasak Jolanta
  · wykaz
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · przedszkole włodowice
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · kkk
  · ki
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · protokół
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · przetarg
  ·
  ·
  · mapa
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · polska
  ·
  ·
  ·
  · przetarg
  · przetarg
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · zasiłek
  · zasile zasilek
  ·
  ·
  ·
  · p
  · zasiłek p
  ·
  · świadczenia piel
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · statut
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  · u 194
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  · sprawozdanie
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  · xyz2
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  · Remont sali wiejskiej
  · Ogród Jordanowski
  · Barierki zabezpieczające
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · lis
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  · p
  · p
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  · p
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · finanse
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · zarządzenia
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · sprawy społeczne
  · nieruchomości
  · stawki, podatki, opłaty i koszty
  · konkursy
  · wybory i powołania
  · regulaminy
  · ochrona środowiska
  · bezpieczeństwo
  · komisje
  · pozostałe
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · stawki, podatki, opłaty i koszty
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · P
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · tabela zarządzenia
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · wykaz Bozkow
  · ogloszenie przetarg czerwienczyce
  · ogloszenie przetarg czerwienczyce
  · nieruchomosc ludwikowice
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · ppp
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · III
  · II
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · ppp
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · ppppppppppp
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p (Sesja Rady Gminy )
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · budowa kanalizacji
  · budowa infrastruktury
  · pat i mat
  · wspolpraca
  · budowa placow
  ·
  · remont
  · remont mostku
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · fotoradar
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdzpm
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdz
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdz
  · cdz
  · cdz
  · cdz
  · cdz
  · cdz
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdz
  · cdzpm
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdz
  · cdzpm
  · cdz
  · cdzpm
  · cdz
  · cdz 2011
  · cdzpm
  ·
  · cdz
  · cdz
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdzpm
  · cdz 2014
  · cdzpm
  ·
  · cdzpm
  ·
  ·
  · cdz 2014
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · parlament
  ·
  · cdz 2014
  · cdzpm 2014
  · cdzpm
  ·
  · cdzpmsp
  ·
  · cdz
  · cdzpm
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdz
  · cdzpm
  ·
  · cdzpm dzierzawa
  ·
  · cdz
  · cdzpm
  · cdz
  ·
  ·
  · cdzpmd
  ·
  ·
  ·
  · cdzpm
  ·
  · cdz
  · cdzpm
  ·
  ·
  · cdz
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdzpm
  · cdzpm
  · cdzpm
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdzpm an
  ·
  · p
  · cdz
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · sp 2
  · dan
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · ja
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · slub
  · jolka
  ·
  ·
  ·
  ·
  · p
  ·
  ·
  · p
  ·
  · cukie
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · komp
  ·
  ·
  ·
  ·
  · cdz
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · okmi
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · kwietnik
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · wyjazd
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · dlugopis
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  ·
  · 2015
  · 2016
  · 2015
  · 2016
  ·
  ·
  ·
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  ·
  ·
  ·
  · Budżet na rok 2016
  · Sesja z dnia 29 stycznia 2016 r.
  · Luty 2016 roku
  · ciąg dalszy 3-35
  ·
  · uchwały 2015
  ·
  · Informacje o pracy między sesjami 2006-2015
  · Zarządzenia od nr 1-57 - rok 2016
  · Kontrole Urzędu Gminy Nowa Ruda w 2016 r.
  · uchwały - 2016sesja Rady Gminy Nowa Ruda
  · uchwały z XV/16 Sesji Rady Gminy Nowa Ruda
  · styczeń - luty 2016 roku
  ·
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy
  · zarządzenia od nr 58-110 2016
  ·
  · Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy
  · informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda - 2016 rok
  · uchwały XVI/16 - sesja Rady Gminy z dnia 29 marca 2016 roku
  · ciąg dalszy
  · marzec 2016
  · ciąg dalszy
  · sesja Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14.04.2016 r.
  · ciąg dalszy zarzadzenia od nr 111-170
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy
  ·
  · ciąg dalszy
  · Kwiecień 2016
  · ciąg dalszy zarzadzenia od nr 171-220
  · ciąg dalszy
  · Sesja z dnia 31 maja 2016 roku
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy zarzadzenia 221/16 - 277/16
  · ciąg dlaszy 09.06.2016
  · Dzierżawa nieruchomości - tryb bezprzetargowy - zarządzenia od nr 456/16 - 468/16
  · p
  · ciąg dalszy strona dodatkowa
  · ciąg dalszy
  · dzierżawa nieruchomości - tryb przetargowy - strona dodatkowa 2016
  · ciąg dalszy strona dodatkowa
  · sesja z dnia 29 czerwca 2016 roku
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy przetargi
  · ciąg dalszy
  · oświadczenia majątkowe - RADNI GMINY NOWA RUDA
  · ciąg dalszy
  ·
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy 22.07.2016
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy
  ·
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy
  · ciąg dalszy
  · sesja z dnia 23 sierpnia 2016 roku
  · dzierżwa nieruchomości - tryb bezprzetargowy zarządzenia od nr 492/16-510/16
  · ciąg dalszy 25.08.2016
  · dzierżawa nieruchomości - tryb bezprzetargowy od nr 515/16 do nr 531/16
  · ciąg dalszy
  · dzierżawa nieruchomości - tryb bezprzetargowy od nr 532/16 do nr 544/16
  · ciąg dlaszy 31.08.2016
  · ciąg dalszy 01.09.2016
  · dzierżawa nieruchomości - tryb bezprzetargowy od nr 554/16 do nr 569/16
  · ciąg dalszy
  · zzz
  Content ©

  Access Denied