BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 4 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

  Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym,

  ul. Niepodległości 1, pok. 15 i ul. Niepodległości 4, pok 1.


  Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o nabycie lokalu     

  Opłaty:
  Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
  Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
  - koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
  - koszty wydzielenia geodezyjnego,
  - koszty sporządzenia aktu notarialnego,
  - koszty sądowe
  oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Urzędu Gminy w Nowej Rudzie.

  Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Z chwilą otrzymania wniosku Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca rzeczoznawcy majątkowemu
  wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej.

  Referat odpowiedzialny – Gospodarowania Mieniem Komunalnym:
  Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym – Anna Kochniarczyk
  ul. Niepodległości 4, pok. 1
  (74) 872 0915

  Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym - Dagmara Karczyńska
  ul. Niepodległości 1, pok.15
  (74) 872 0903

  Dodatkowe informacje:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub nieruchomości zabudowanej budynkiem z jednym lokalem mieszkalnym przysługuje najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony, pod warunkiem nie zalegania z należnościami z tytułu tych umów, przysługującymi Gminie lub zarządcy działającemu w imieniu Gminy.
  2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale nr 112/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
  stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (z późniejszymi zmianami).
  3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży: jednorazową (bonifikata 70%) i na raty (bonifikata 40%), przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o jednym lokalu stosuje się bonifikatę (40%), na raty (20%)
  4. Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określa w/w uchwała.

  Podstawa prawna:
  Art.34 ust.1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z póź. zm.).
  Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)    
    

   


  Administrator BIP - Bolisęga Danuta

  Koordynator BIP - Bolisęga Danuta
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-05-18 (4333 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied