BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 12 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej w 2009 rok


                                                             Styczeń 2009


  05.01.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 372/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku, 
  - nr 374/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku, 
  - nr 394/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku.
  05.01.2009 - dodanie uchwał z XXVII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  05.01.2009 - usunięcie zawiadomienia o XXVII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  05.01.2009 - usunięcie:
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec nr 24.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice nr 60.
  05.01.2009 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji na zadanie pn: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jugów - inwestycja liniowa. 
  05.01.2009 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.
  05.01.2009 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2007 rok. 
  05.01.2009 - usunięcie ogłoszenia - Aplikant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda.
  05.01.2009 - usunięcie ogłoszenia o wynikach naboru na stanowisko - podinspektor do spraw księgowości budżetowej.
  06.01.2009 - dodanie informacji o wynikach naboru:
  - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony dziedzictwa narodowego.
  - podinspektor ds. księgowości budżetowej. 
  07.01.2009 - dodanie artykułów:
  - Bartnica,
  - W Ludwikowicach żyje się bezpiecznej.
  08.01.2009 - aktualizacja danych:
  - podatek rolny od osób fizycznych,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
  - podatek leśny,
  - podatek rolny,
  - podatek leśny od osób fizycznych,
  - stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok.
  09.01.2009 - aktualizacja danych - stan mienia komunalnego na 2009 rok.
  09.01.2009 - dodanie artykułów:
  - Most w Krajanowie,
  - Remont dróg gminnych.
  12.01.2009 - dodanie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  12.01.2009 - usunięcie:
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec.
  13.01.2009 - dodanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko - podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym.
  14.01.2009 - usunięcie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor do spraw gospodarowania mieniem komunalnym w Referacie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  14.01.2009 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowiska:
  - Aplikant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda.
  - Inspektor do spraw ewidencji działalności gospodarczej i ochrony dziedzictwa narodowego
  w Referacie Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  14.01.2009 - dodanie wyniku naboru na stanowisko - aplikant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda.
  15.01.2009 - usunięcie zawiomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 2.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 7.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 3.
  - Dostawa motopomp dla OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  15.01.2009 - dodanie zawiomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 1.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 2.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 3.
  - Eksploatacja 1108 punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda.
  16.01.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 399/09 z dnia 5 stycznia 2009r.
  - nr 401/09 z dnia 8 stycznia 2009r.
  - nr 402/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
  - nr 403/09 z dnia 13 stycznia 2009r.
  - nr 404/09 z dnia 14 stycznia 2009r.
  - nr 405/09 z dnia 14 stycznia 2009r.
  16.01.2009 - dodanie protokołu nr XXVII/08 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2008 roku.
  19.01.2009 - dodanie artykułów:
  - Spotkanie opłatkowo-noworoczne,
  - Kwesta OSP.
  21.01.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 406/09 z dnia 19 stycznia 2009r.
  - nr 407/09 z dnia 19 stycznia 2009r.
  - nr 408/09 z dnia 20 stycznia 2009r.
  21.01.2009 - usunięcie artykułu - Kwesta OSP.
  23.01.2009 - usunięcie:
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerki.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  23.01.2009 - dodanie artykułu - Kwesta OSP.


                                                            Luty 2009


  02.02.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda.
  - nr 410/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku
  - nr 413/09 z dnia 02 lutego 2009 roku.
  02.02.2009 - dodanie oświadczenia majątkowego - Pozostałe osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
  03.02.2009 - usunięcie:
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz nr 60.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bieganów.
  03.02.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Jugów.
  03.02.2009 - dodanie artykułu - sukcesy włodowickiej podstawówki.
  03.02.2009 - dodanie zarządzenia nr 411/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku.
  03.02.2009 - dodanie III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Krajanów.
  03.02.2009 - aktualizacja danych - pracownicy urzędu gminy.
  04.02.2009 - dodanie artykułu - Intencyjna wizyta.
  04.02.2009 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji  - Budowa sieci wodociągowej wraz z komorą redukcyjną na działkach o nr: 255/4, 255/3, 344, 260/4, 302 w miejscowości Czerwieńczyce.
  04.02.2009 - dodanie artykułu - Równy Start - Równe Szanse.
  06.02.2009 - usunięcie zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 3
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 2.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda - zadanie nr 1
  - Eksploatacja 1108 punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda.
  06.02.2009 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowiska:
  - Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym.
  - Aplikant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda.
  06.02.2009 - usunięcie informacji o wynikach naboru:
  - aplikant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda.
  - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony dziedzictwa narodowego.
  - podinspektor ds. księgowości budżetowej. 
  10.02.2009 - dodanie zarządzenia nr 397/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.
  10.02.2009 - dodanie zarządzenia nr 412/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku.
  10.02.2009 - dodanie ogłoszeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jugów w rejonie przełączy Jugowskiej, Gmina Nowa Ruda.  
  - w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej, przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina nowa Ruda. 
  10.02.2009 - aktualizacja danych - referaty Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  12.02.2009 - dodanie zarządzenia nr 415/09 z dnia 12 lutego 2009 roku.
  13.02.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 414/09 z dnia 3 lutego 2009 roku
  - nr 416/09 z dnia 12 lutego 2009 roku
  13.02.2009 - dodanie artykułów:
  - Jasełka w Czerwieńczycach
  - Wieści z gminy
  17.02.2009 - dodanie zawiadomienia o XXVIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 lutego 2009 roku.
  17.02.2009 - dodanie zarządzenia nr 420/09 z dnia 16 lutego 2009 roku.
  17.02.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Kasprowicza 39.
  18.02.2009 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda.
  19.02.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 417/09 z dnia 12 lutego 2009 roku,
  - nr 418/09 z dnia 12 lutego 2009 roku,
  - nr 422/09 z dnia 18 lutego 2009 roku.
  19.02.2009 - dodanie ogłoszenia w sprawie budowy chodnika, miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową ..... w miejscowości Włodowice.
  19.02.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Włodowice, Osiedle Słoneczne 13.
  20.02.2009 - dodanie zarządzenia nr 419/09 z dnia 13 lutego 2009 roku.
  20.02.2009 - dodanie informacji o wyniku naboru - Aplikant Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda.
  20.02.2009 - dodanie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  23.02.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Jugów, ul. Grzybowska 11, Dzikowiec 136/1.
  23.02.2009 - dodanie ogłoszenia o wyniku naboru na stanowisko - Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym.
  23.02.2009 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  24.02.2009 - dodanie planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na 2009 rok.
  24.02.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 428/09 z dnia 23 lutego 2009 roku,
  - nr 427/09 z dnia 23 lutego 2009 roku,
  - nr 426/09 z dnia 23 lutego 2009 roku,
  - nr 425/09 z dnia 23 lutego 2009 roku,
  - nr 424/09 z dnia 23 lutego 2009 roku,
  - nr 409/09 z dnia 23 stycznia 2009 roku,
  24.02.2009 - dodanie:
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków,
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków,
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  24.02.2009 - dodanie:
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec nr 24,
  - III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice nr 60.
  24.02.2009 - dodanie artykuły - Wieści od przedszkolaków.
  25.02.2009 - dodanie informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne.
  27.02.2009 - dodanie informacji Wójta o pracy między sesjami:
  - 29 grudzień 2008r. - 25 luty 2009r.
  - 30 wrzesień 2008r. - 29 grudzień 2008r.
  27.02.2009 - dodanie zarządzenia nr 429/09 z dnia 25 lutego 2009r.


                                                              Marzec 2009


  02.03.2009 - dodanie uchwał Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 lutego 2009 roku.
  02.03.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 431/09 z dnia 28 lutego 2009 roku,
  - nr 432/09 z dnia 28 lutego 2009 roku.
  02.03.2009 - dodanie ogłoszenia w sprawie podniesienia wartości odczynu pH  gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu kłodzkiego w celu utrzymania ich potencjalnej żyzności oraz zapobieżeniu procesowi dalszej degradacji. 
  03.03.2009 - dodanie artykułów:
  - Generał,
  - Język angielski łączy pokolenia,
  - Ręce , nogi, główka –kontra zimowa szarówka.
  05.03.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 430/09 z dnia 27 lutego 2009 roku,
  - nr 433/09 z dnia 3 marca 2009 roku,
  - nr 434/09 z dnia 3 marca 2009 roku,
  - nr 435/09 z dnia 3 marca 2009 roku,
  05.03.2009 - dodanie ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia całościowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.
  05.03.2009 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji  - Budowa sieci wodociągowej wraz z komorą redukcyjną na działkach o nr: 255/4, 255/3, 344, 260/4, 302 w miejscowości Czerwieńczyce.
  06.03.2009 - dodanie zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania:
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Jugów, Ludwikowice Kłodzkie i Bieganów.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Bartnica, Świerki i Sokolec.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Czerwieńczyce, Bożków i Koszyn.
  06.03.2009 - dodanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa ......... .
  09.03.2009 - w bloku Rada Gminy dodanie punktu Roczne sprawozdania z pracy gminy.
  09.03.2009 - dodanie ogłoszenia - Dostawa i montaż zaplecza szatniowo - sanitarnego do obiektu Orlik 2012 w miejscowości Bożków Gmina Nowa Ruda.
  09.03.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 438/09 z dnia 2 marca 2009r.
  - nr 437/09 z dnia 3 marca 2009r.
  - nr 423/09 z dnia 20 lutego 2009r.
  10.03.2009 - dodanie informacji z pracy gminy w 2008 roku.
  11.03.2009 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Kasprowicza 39.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Włodowice, Osiedle Słoneczne 13.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec nr 136/1, Jugów, ul. Grzybowska 11.
  11.03.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec nr 104.
  11.03.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Czerwieńczyce nr 77.
  16.03.2009 - usunięcie ogłoszenia:
  - w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej, przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina nowa Ruda. 
  - w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jugów w rejonie przełączy Jugowskiej, Gmina Nowa Ruda. 
  - w sprawie budowy chodnika, miejsc parkingowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową, odwodnieniem chodników, przebudową sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz przyłączeniem budynku nr 26 do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodowice.
  16.03.2009 - dodanie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  18.03.2009 - dodanie  ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego dla obiektu Orlik 2012 w miejscowości Bożków Gmina Nowa Ruda.
  18.03.2009 - usunięcie ogłoszenia - Dostawa i montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego dla obiektu Orlik 2012 w miejscowości Bożków Gmina Nowa Ruda.
  19.03.2009 - dodanie postanowień:
  - nr 103/09 z dnia 6 marca 2009 roku.
  - nr 102/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku.
  - nr 100/09 z dnia 24 grudnia 2008 roku.
  - nr 98/09 z dnia 17 grudnia 2008 roku.
  19.03.2009 - dodanie informacji o XXIX sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  19.03.2009 - usunięcie informacji o XXVIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  19.03.2009 - aktualizacja danych - Szkoła Podstawowa w Woliborzu.
  20.03.2009dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  23.03.2009 - dodanie artykułu - pegazik.
  23.03.2009 - dodanie informacji o konkursie w CKGNR.
  23.03.2009 - usunięcie III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Krajanów.
  24.03.2009 - usunięcie zaproszenia: Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” Sp. z o.o. w Kłodzku wspólnie z Urzędem Miasta w Kłodzku, Urzędem Miasta w Nowej Rudzie oraz Urzędem Gminy w Nowej Rudzie realizuje projekt pt. „Nowa Jakość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 5.2.1 „Wzmocnienie Potencjału administracji samorządowej.
  25.03.2009 - dodanie ogłoszenia - Remont modernizacyjny ubezpieczen brzegowych i dennych na potoku Jugowskim w km 3+200-3+550 (odcinek przykryty) w m. Jugów.
  25.03.2009 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Czerwieńczyce nr 77.
  26.03.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 440/09 z dnia 20 marca 2009 roku,
  - nr 441/09 z dnia 23 marca 2009 roku.
  27.03.2009 - usunięcie ogłoszenie - Turystyka dla wszystkich.
  27.03.2009 - dodanie uchwał Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2009 roku.
  27.03.2009 - dodanie ogłoszenia - Rozbudowa szatni i sanitariatów w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie.
  30.03.2009 - dodanie artykułu - Wielkanocne stoły w ludwikowicach.
  30.03.2009 - usunięcie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomości - Jugów.
  31.03.2009 - dodanie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  31.03.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Jugów, Włodowice, Świerki i Dzikowiec.


                                                             Kwiecień 2009


  01.04.2009 - dodanie:
  - Plan usuwania wyrobów zawierających azbest
  - Wykaz podmiotów posiadających ważne decyzje Starosty Kłodzkiego - dot. m. in. usuwania pokryć dachowych z eternitu.
  01.04.2009 - dodanie informacjo o stanie mienia komunalnego w 2009 roku.
  01.04.2009 - dodanie artykułu - XII Spotkanie Tradycji Wielkanocnych.
  01.04.2009 - aktualizacja wniosku - wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  02.04.2009 - usunięcie ogłoszenia w sprawie podniesienia wartości odczytu pH  gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu kłodzkiego w celu utrzymania ich potencjalnej żyzności oraz zapobieżeniu procesowi dalszej degradacji.
  02.04.2009 - usunięcie ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia całościowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.
  08.04.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 446/09 z dnia 3 kwietnia 2009 roku,
  - nr 448/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku,
  - nr 449/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku.
  08.04.2009 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Dzikowiec 104.
  - III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice nr 60.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec nr 24.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  08.04.2009 - dodanie:
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Kasprowicza,
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice, Osiedle Słoneczne nr 13.
  08.04.2009 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie transportu kruszywa na terenie Gminy Nowa Ruda.
  09.04.2009 - dodanie informacji o XXX sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  09.04.2009 - usunięcie informacji o XXIX sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  09.04.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 447/09 z dnia 6kwietnia 2009 roku,
  - nr 439/09 z dnia 20 marca 2009 roku.
  09.04.2009 - dodanie artykułu - Bezpieczna droga do szkoły.
  10.04.2009 - dodanie zapytania 10.04.2009r. - remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Jugowskim w Jugowie.
  14.04.2009 - dodanie artykułu - Wieści z Bożkowa.
  14.04.2009 - dodanie zarządzenia nr 450/09 z dnia 9 kwietnia 2009 roku.
  15.04.2009 - usunięcie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda.
  15.04.2009 - usunięcie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  16.04.2009 - usunięcie informacji o XXX sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  16.04.2009 - aktualizacja ogłoszenia - Rozbudowa szatni i sanitariatów w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie.
  17.04.2009 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty na zadanie - Remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Jugowskim w Jugowie.
  17.04.2009 - usunięcie ogłoszenia - Remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Jugowskim w Jugowie.
  20.04.2009 - usunięcie ogłoszenia - Transport kruszywa na terenie Gminy Nowa Ruda.
  21.04.2009 - dodanie zarządzenia nr 455/09 z dnia 17 kwietnia 2009r.
  21.04.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Włodowice.
  22.04.2009 - dodanie uchwał Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 16 kwietnia 2009 roku.
  22.04.2009 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty:
  - Transport kruszywa na terenie Gminy Nowa Ruda.
  - Rozbudowa szatni i sanitariatów w Publicznym Gimnazjum Nr 1  w Jugowie
  22.04.2009 - usunięcie ogłoszeń o wyborze oferty na zadania:
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Jugów, Ludwikowice Kłodzkie i Bieganów.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Bartnica, Świerki i Sokolec.
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Czerwieńczyce, Bożków i Koszyn.
  22.04.2009 - usunięcie ogłoszenia - Rozbudowa szatni i sanitariatów w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jugowie.
  22.04.2009 - dodanie i nformacji o XXXI sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  23.04.2009 - dodanie artykułu - Promocja koszyn.
  23.04.2009 - dodanie ogłoszenia - Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze na pograniczu Czesko-Polskim.
  23.04.2009 - dodanie obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie numerów i granic obwodów głosowania.
  24.04.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 454/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku,
  - nr 452/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku,
  - nr 451/09 z dnia 9 kwietnia 2009 roku.
  27.04.2009 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Włodowice, Jugów, Dzikowiec, Świerki.
  27.04.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Przygórze nr 208.
  27.04.2009 - dodanie zarządzenia nr 456/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku.
  27.04.2009 - aktualizacja danych - podatek od nieruchomości.
  28.04.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 453/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku,
  - nr 458/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku.
  28.04.2009 - dodanie postanowienia nr 108/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku.
  29.04.2009 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy - Transport kruszywa na terenie Gminy Nowa Ruda.
  29.04.2009 - usunięcie ogłoszenia o wyborze oferty - Transport kruszywa na terenie Gminy Nowa Ruda.
  29.04.2009 - dodanie artykułu - Fotoreportaż - Lech Wałęsa.
  30.04.2009 - dodanie zarządzenia nr 462/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
  30.04.2009 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 104/09 z dnia 23 marca 2009 roku,
  - nr 105/09 z dnia 26 marca 2009 roku.


                                                               Maj 2009


  04.05.2009 - dodanie protokołu nr XXX/09 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 16 kwietnia 2009 roku.
  04.05.2009 - dodanie artykułu - IV Gminny Konkurs Recytatorski.
  04.05.2009 - dodanie bloku: Baza firm - Nowa Ruda.
  05.05.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 460/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku,
  - nr 461/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku,
  - nr 463/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
  - nr 464/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku,
  05.05.2009 - dodanie ogłoszenia o I rokowaniu na sprzedaz nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  05.05.2009 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica.
  06.05.2009 - dodanie uchwał z XXXI sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
  08.05.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 468/09 z dnia 7 maja 2009 roku.
  - nr 470/09 z dnia 8 maja 2009 roku.
  08.05.2009 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice.
  08.05.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Jugów.
  11.05.2009 - dodanie artykułów:
  - OSP Czerwieńczyce,
  - Wieści z Centrum Kultury.
  12.05.2009 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Przygórze.
  12.05.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 457/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku,
  - nr 459/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku. 
  13.05.2009 - dodanie zarządzenia nr 472/09 z dnia 11 maja 2009 roku.
  13.05.2009 - dodanie artykułu - Sukcesy naszych przedszkolaków.
  13.05.2009 - dodanie I rokowań na sprzedaż nieruchomości - Sokolec nr 24.
  15.05.2009 - dodanie porozumienia pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Gminą Somonino.
  18.05.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 477/09 z dnia 15 maja 2009 roku,
  - nr 475/09 z dnia 15 maja 2009 roku,
  - nr 474/09 z dnia 15 maja 2009 roku,
  - nr 473/09 z dnia 15 maja 2009 roku.
  - nr 471/09 z dnia 11 maja 2009 roku,
  18.05.2009 - dodanie ogłoszeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - I rokowanie na sprzedaż nieruchomości - Sokolec,
  - I rokowanie na sprzedaż nieruchomości - Sokolec,
  19.05.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 479/09 z dnia 19 maja 2009 roku,
  - nr 478/09 z dnia 19 maja 2009 roku.
  25.05.2009 - dodanie zarządzenia nr 480/09 z dnia 21 maja 2009 roku.
  25.05.2009 - dodanie wykazu osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, a także udzielono pomocy publicznej.
  25.05.2009 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bartnica.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Kasprowicza.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości  - Włodowice, Oś. Słoneczne 13.
  25.05.2009 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Krajanów.
  25.05.2009 - dodanie protokołu nr  XXXI/09 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 kwietnia 2009 roku.
  25.05.2009 - dodanie zawiadomienia o XXXII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  25.05.2009 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadanie pn:"budowa chodnika, miejsc postojowych, zatoki postojowej, zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową, odwodnieniem chodników, przebudową sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego  oraz przyłączeniem budynku nr 26 do kanalizacji sanitarnej. 
  27.05.2009 - dodanie oświadczeń majątkowych.
  27.05.2009 - dodanie III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Czerwieńczyce.
  27.05.2009 - dodanie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Świerki.
  27.05.2009 - dodanie ogłoszenia - II Sowiogórskie Zawody Western Fest.
  28.05.2009 - dodanie zarządzenie nr 481/09 z dnia 25 maja 2009 roku.
  28.05.2009 - dodanie II przetargu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Jugów.
  28.05.2009 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Jugów.


                                                               Czerwiec 2009


  08.06.2009 - usunięcie ogoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda.
  08.06.2009 - usunięcie I rokowań na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  08.06.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 485/09 z dnia 4 czerwca 2009r.
  - nr 484/09 z dnia 25 maja 2009r.
  08.06.2009 - dodanie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  08.06.2009 - dodanie IV przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz.
  08.06.2009 - dodanie uchwał z XXXII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 maja 2009 roku.
  09.06.2009 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 114/09 z dnia 25 maja 2009 roku,
  - nr 113/09 z dnia 18 maja 2009 roku,
  - nr 112/09 z dnia 11 maja 2009 roku.
  09.06.2009 - usunięcie obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie numerów i granic obwodów głosowania.
  09.06.2009 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda o pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda w dniu 12 czerwca 2009 roku.
  10.06.2009 - dodanie ogłoszenia - Święto Twierdzy  Srebrna Góra.
  10.06.2009 - dodanie ogłoszenia - Zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych.
  10.06.2009 - dodanie informacji o zmianie miejsca siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  10.06.2009 - dodanie zarządzenia nr 488/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku.
  17.06.2009 - dodanie ogłoszenia - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Bożków, działka nr 212/1.
  20.06.2009 - dodanie ogłoszenia - Dostawa zamocowanie dwóch platform pionowych dla osób
  niepełnosprawnych w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bożkowie
  22.06.2009 - usunięcie ogłoszeń:
  - Święto Twierdzy
  - Zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych
  22.06.2009usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadanie pn:"budowa chodnika, miejsc postojowych, zatoki postojowej, zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową, odwodnieniem chodników, przebudową sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego  oraz przyłączeniem budynku nr 26 do kanalizacji sanitarnej.
  22.06.2009 - dodanie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie.
  22.06.2009 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica.
  22.06.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 496/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku,
  - nr 494/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku,
  - nr 487/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku.
  22.06.2009 - dodanie ogłoszeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - Noc Kupały,
  - 301 Triduum Bożkowskie
  22.06.2009 - dodanie protokołu nr XXXII/09 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 maja 2009 roku.
  23.06.2009 - dodanie protokołów z kontroli zewnętrznej:
  - Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy
  - Protokół kontroli - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  - Protokół kontroli - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  23.06.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 436/09 z dnia 3 marca 2009 roku.
  - nr 490/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku,
  - nr 491/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku.
  - nr 492/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku.
  23.06.2009 - dodanie artykułów:
  - Zaskakująca wystawa,
  - Pełne emocji show.
  23.06.2009 - dodanie informacji o XXXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  23.06.2009 - dodanie postanowienia nr 115/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku.
  26.06.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 501/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku,
  - nr 500/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku,
  - nr 499/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku,
  - nr 498/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku,
  - nr 497/09 z dnia 23 czerwca 2009 roku,
  - nr 493/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku,
  - nr 443/09 z dnia 30 marca 2009 roku,
  29.06.2009 - usunięcie ogłoszenia - Noc Kupały.
  29.06.2009 - usunięcie:
  - I rokowania na sprzedaż nieruchomości - Sokolec.
  - I rokowania na sprzedaż nieruchomości - Sokolec.
  30.06.2009 - usunięcie ogłoszenia - 301 Triduum Bożkowskie.
  30.06.2009 - dodanie zarządzenia nr 506/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
  30.06.2009 - dodanie informacji w sprawie powołania zespołów ds. szacowania strat w infrastrukturze.
  30.06.2009 - dodanie uchwał z XXXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2009 roku.
  30.06.2009 - dodanie postanowienia nr 117/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.


                                                                 Lipiec 2009


  01.07.2009 - dodanie zarządzenia nr 509/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.
  02.07.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Jugów, Wolibórz, Ludwikowice Kłodzkie, Świerki.
  03.07.2009 - dodanie zarządzenia nr 504/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku.
  03.07.2009 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Świerki, Sokolec, Sokolica.
  03.07.2009 - dodanie zarządzenia nr 508/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.
  06.07.2009 - dodanie artykułu - Zawody sportowo-pożarnicze.
  07.07.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 518/09 z dnia 7 lipca 2009 roku,
  - nr 517/09 z dnia 7 lipca 2009 roku,
  - nr 516/09 z dnia 7 lipca 2009 roku,
  - nr 515/09 z dnia 6 lipca 2009 roku,
  08.07.2009 - usunięcie zamówienia publicznego - Dostawa zamocowanie dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bożkowie.
  08.07.2009 - usunięcie zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  - Rozbudowa szatni i sanitariatów w Publicznym Gimnazjum Nr 1  w Jugowie
  - Remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Jugowskim w Jugowie.
  - Dostawa i montaż zaplecza szatniowo-sanitarnego dla obiektu Orlik 2012 w miejscowości Bożków Gmina Nowa Ruda.
  08.07.2009 - usunięcie ogłoszenia o zawarciu umowy - Transport kruszywa na terenie Gminy Nowa Ruda.
  08.07.2009 - usunięcie:
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerki.
  - III przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomości - Czerwieńczyce.
  08.07.2009 - usunięcie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wystąpienia nadmiernych opadów i powodzi.
  08.07.2009 - dodanie informacji - Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.
  08.07.2009 - dodanie informacji - Kampania Informacyjna Systemu Dokumenty Zastrzeżone.
  08.07.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 510/09 z dnia 1 lipca 2009 roku,
  - nr 514/09 z dnia 6 lipca 2009 roku.
  08.07.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec.
  09.07.2009 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - dostawa i zamocowanie dwóch platform dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bożkowie.
  09.07.2009 - dodanie zarządzenia nr 519/09 z dnia 8 lipca 2009r.
  09.07.2009 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Krajanów.
  10.07.2009 - dodanie naboru na wolne stanowisko pracy - referent administracyjny - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie.
  13.07.2009 - usunięcie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  15.07.2009 - dodanie wyboru najkorzystniejszej oferty - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Bożków, działka nr 212/1
  20.07.2009 - dodanie punktu "mikroprojekty" w bloku Zamówienia publiczne.
  20.07.2009 - dodanie informacji:
  - Materiały biurowe
  - Materiały promocyjne - gadżety
  - Przewóz uczestników
  - Wydruk materiałów promocyjnych
  - Tłumacz
  21.07.2009 - dodanie ogłoszenia - Międzynarodowe Mistrzostwa WIELKA SOWA 2009 Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB CROSS COUNTRY Jazda indywidualna na czas.
  27.07.2009 - usunięcie ogłoszenia - Międzynarodowe Mistrzostwa WIELKA SOWA 2009 Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB CROSS COUNTRY Jazda indywidualna na czas.
  27.07.2009 - usunięcie ogłoszenia - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Bożków, działka nr 212/1.
  27.07.2009 - usunięcie:
  - IV przetarg ustnu ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bartnica.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Jugów, Wolibórz.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Sokolec, Świerki, Sokolica.
  27.07.2009 - dodanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Policją a Strażą Gminną.
  27.07.2009 - dodanie artykułu - Europejska Gmina 2009.
  28.07.2009 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 116/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku,
  - nr 119/09 z dnia 23 lipca 2009 roku.
  28.07.2009 - dodanie zarządzenia nr 520/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 17 lipca 2009 roku.
  28.07.2009 - dodanie artykułu - 301 Triduum Bożkowskie.
  29.07.2009 - dodanie ogłoszenia na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  29.07.2009 - dodanie informacji o programie - Wyprawka szkolna 2009.
  29.07.2009 - dodanie zamówienia publicznego - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  29.07.2009 - dodanie ogłoszenia - Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze na pograniczu czesko-polskim
  30.07.2009 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec.
  30.07.2009 - dodanie artykułu - Spotkanie Strażaków.
  31.07.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
   - nr 525/09 z dnia 29 lipca 2009 roku,  
   - nr 524/09 z dnia 28 lipca 2009 roku,  
   - nr 521/09 z dnia 23 lipca 2009 roku. 
  31.07.2009 - dodanie postanowienia nr 120/09 z dnia 28 lipca 2009 roku.


                                                                  Sierpień 2009


  03.08.2009 - dodanie zamówienia - Dostawa motopompy pożarniczej.
  04.08.2009 - dodanie artykułów:
  - Warsztaty ceramiczne,
  - Sokolec - okiem turystki.
  04.08.2009 - dodanie protokołów z kontroli:
  - aktualizacja planów obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.
  - prowadzenie dokumentacji z posiedzeń komisji Rady Gminy.
  - prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
  - ocena prawidłowości i celowości wydatkowania środków finansowych przez Ochotniczą Straz Pożarną w Sokolcu w 2008 roku.
  - kontrola finansowa przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Nowej Rudzie.
  - kontrola finansowa przeprowadzona w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.
  - dochody i wydatki w Sołectwie Włodowice
  06.08.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
   - nr 526/09 z dnia 04 sierpnia 2009 roku,  
   - nr 523/09 z dnia 27 lipca 2009 roku,  
   - nr 522/09 z dnia 24 lipca 2009 roku. 
  06.08.2009 - dodanie modyfikacji specyfikacji - Dostawa motopompy pożarniczej.
  06.08.2009 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Wykonania usługi polegającej na organizacji imprezy pn.: „Folklor przy granicy”.
  06.08.2009 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wolibórz.
  10.08.2009 - usunięcie ogłoszenia o naborze - referent administracyjny - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie.
  10.08.2009 - dodanie postanowienia nr 123/09 z dnia 7 sierpnia 2009 roku. 
  11.08.2009 - dodanie postanowienia nr 122/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
  11.08.2009 - dodanie naboru - Główny księgowy na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu, na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kł, na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie, na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie i na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu.
  12.08.2009 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie pracy Urzędu Gminy w dniu 14 sierpnia 2009 roku.
  12.08.2009 - dodanie kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
  13.08.2009 - dodanie zarzędzenia nr 527/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku.
  13.08.2009 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Sokolec, Świerki, Sokolica.
  13.08.2009 - dodanie postanowienia nr 124/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku.
  13.08.2009 - dodanie ogłoszenia - XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
  13.08.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
   - nr 531/09 z dnia 13 sierpnia 2009 roku,
   - nr 529/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku,
   - nr 528/09 z dnia 11 sierpnia 2009 roku.
  13.08.2009 - dodanie ogłoszenia o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  17.08.2009 - usunięcie ogłoszenia - XVII Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
  17.08.2009 - usunięcie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie pracy Urzędu Gminy w dniu 14 sierpnia 2009 roku.
  18.08.2009 - dodanie postanowienia nr 125/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku.
  18.08.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
   - nr 530/09 z dnia 13 sierpnia 2009 roku,
   - nr 533/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku.
  18.08.2009 - dodanie ogłoszenie - Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym.
  18.08.2009 - dodanie wyboru oferty - Dostawa motopompy pożarniczej.
  18.08.2009 - dodanie ogłoszenia Starosty Kłodzkiego o konieczności sprawdzania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
  19.08.2009 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
   - nr 534/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku,
   - nr 535/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku.
  19.08.2009 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec.
  21.08.2009 - usunięcie ogłoszeń o zamówieniu:
  - Wykonania usługi polegającej na organizacji imprezy pn.: „Folklor przy granicy”.
  - Dostawa motopompy pożarniczej.
  - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  21.08.2009 - dodanie zarządzenia nr 536/09 z dnia 19 sierpnia 2009 roku.
  21.08.2009 - dodanie zawiadomienia o XXXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  25.08.2009 - dodanie zarządzenia nr 537/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku
  25.08.2009 - dodanie zapytania do zamówienia - Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wolibórz.
  26.08.2009 - dodanie  I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec.
  26.08.2009 - dodanie zarządzenia nr 538/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.
  26.08.2009 - usunięcie ogłoszenia na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009r.
  26.08.2009 - usunięcie - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Krajanowie.
  27.08.2009 - dodanie informacji o treningu w dniu 1.09.2009 roku.
  27.08.2009 - dodanie sprawozdań Wójta:
  - 25 luty 2009r. - 26 marca 2009r.
  - 26 marca 2009r. - 30 kwietnia 2009r.
  - 30 kwietnia 2009r. - 28 maja 2009r.
  28.08.2009 - dodanie ogłoszenia o III Międzynarodowych Sowiogórskich Mistrzostwach Western Fest.
  28.08.2009 - dodanie zarządzenia nr 539/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.
  31.08.2009 - dodanie wyboru oferty - Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wolibórz.

                                                                   Wrzesień 2009


  01.09.2009 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wolibórz.
  02.09.2009 - usunięcie naboru na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu, na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach Kł, na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie, na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie i na 1/5 etatu w Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu.
  02.09.2009 - usunięcie informacji o treningu w dniu 1.09.2009 roku.
  02.09.2009 - usunięcie ogłoszeń o wyborze oferty:
  - Dowóz uczniów do szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Bożków, działka nr 212/1
  - Dostawa i zamocowanie dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkono-Gimnazjalnym w Bożkowie.
  02.09.2009 - dodanie ogłoszenia w sprawie wyniku konkursu na wspracie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
  02.09.2009 - dodanie protokołu nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy z 29 czerwca 2009 roku.
  03.09.2009 - dodanie uchwał z XXXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 01 września 2009 roku.
  03.09.2009 - dodanie zarządzenia nr 541/09 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
  04.09.2009 - dodanie zamówień publicznych:
  - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji prajektu - Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda.
  04.09.2009 - usunięcie ogłoszenia - Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
  07.09.2009 - dodanie artykułu - Folklor łączy ludzi,
  07.09.2009 - dodanie postanowienia nr 126/09 z dnia 1 września 2009 roku.
  07.09.2009 - usunięcie ogłoszenia - III Międzynarodowe Sowiogórskie Mistrzostwa Western Fest
  07.09.2009 - usunięcie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  08.09.2009 - dodanie zamowień publicznych:
  - Dostawa węgla, miału i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda,
  - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  09.09.2009 - dodanie modyfikacji specyfikacji - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  09.09.2009 - dodanie ogłoszenia - Dożynki Gminne.
  09.09.2009 - dodanie zmiany ogłoszenia - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  10.09.2009 - dodanie oświadczeń zarejestrowania - System alarmowego powiadamiania mieszkańców.
  10.09.2009 - dodanie oświadczeń wyrejestrowania - System alarmoewgo powiadamiania mieszkańców.
  15.09.2009 - dodanie zamówienia publicznego - Budowa placu sportowego w miejscowości Wolibórz.
  16.09.2009 - usunięcie ogłoszenia - dożynki gminne.
  16.09.2009 - usunięcie ogłoszenia - "Wyprawka szkolna 2009"
  16.09.2009 - usunięcie ogłoszenia - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Dzikowiec.
  16.09.2009 - usunięcie zamówień publicznych:
  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji prajektu - Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda.
  - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda
  - Dostawa węgla, miału i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda
  16.09.2009 - dodanie wyboru oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  17.09.2009 - dodanie wyjaśnienia do treści specyfikacji - Budowa placu sportowego w miejscowości Wolibórz.
  22.09.2009 - dodanie artykułu - Dożynki Gminne - Świerki 2009.
  23.09.2009 - dodanie zarządzenia nr 544/09 z dnia 17 września 2009 roku.
  23.09.2009 - dodanie zmiana treści specyfikacji - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  23.09.2009 - dodanie zapytania do specyfikacji - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  24.09.2009 - dodanie uchwał z XXXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1 września 2009 roku.
  24.09.2009 - dodanie ogłoszenia - Dostawa węgla, miału i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  24.09.2009 - dodanie zarządzenia nr 545/09 z dnia 23 września 2009r.
  24.09.2009 - dodanie zarządzenia nr 546/09 z dnia 23 września 2009r.
  25.09.2009 - dodanie zapytań do specyfikacji na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  25.09.2009 - usunięcie ogłoszenia - Agencja Rozwoju Regionalnego.
  25.09.2009 - dodanie zarządzenia nr 548/09 z dnia 23 września 2009 roku.
  25.09.2009 - dodanie zmiana treści soecyfikacji - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  25.09.2009 - zapytanie do specyfikacji - Budowa sie wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  29.09.2009 - usunięcie ogłoszenia - Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze na pograniczu czesko-polskim.
  30.09.2009 - dodanie artykułu - Western Fest.
  30.09.2009 - dodanie informacji o kontroli - ocena prawidłowości i celowości wydatkowania środków finansowych przez Ochotniczą Straz Pożarną w Bożkowie w 2008 roku.


                                                                    Październik 2009


  01.10.2009 - dodanie zarządzenia nr 550/09 z dnia 28 września 2009 roku.
  01.10.2009 - dodanie zamówienia - Dostawa przenośnej sceny z zadaszeniem.
  02.10.2009 - dodanie artykułu - Szkoła drugim domem.
  05.10.2009 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu -  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  05.10.2009 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wyniku konkursu na wspracie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
  05.10.2009 - usunięcie:
  - I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec, Świerki, Sokolica.
  06.10.2009 - dodanie zarządzenia nr 547/09 z dnia 24 września 2009 roku.
  06.10.2009 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  07.10.2009 - dodanie artykułów:
  - Plac zabaw w Bartnicy,
  - Międzynarodowy mecz piłki nożnej.
  08.10.2009 - dodanie zmiany specyfikacji - Budowa placu sportowego w miejscowości Wolibórz.
  08.10.2009 - dodanie II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomości - Bartnica.
  09.10.2009 - dodanie zarządzenia nr 552/09 z dnia 6 października 2009 roku.
  12.10.2009 - dodanie zarządzeń:
  - nr 553/09 z dnia 6 października 2009 roku.
  - nr 554/09 z dnia 6 października 2009 roku.
  12.10.2009 - dodanie zapytań - Budowa placu sportowego w miejscowości Wolibórz.
  12.10.2009 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieganów.
  13.10.2009 - dodanie ogłoszeń o zawarciu umowy:
  - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  - Dostawa węgla i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  14.10.2009 - dodanie informacji - Gmina Nowa Ruda Gminą Fair Play.
  14.10.2009 - dodanie protokołów z kontroli:
  - Przedszkole Samorządowe w Jugowie,
  - Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kłodzkich.
  14.10.2009 - dodanie ogłoszenia na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym w 2009r.

  ciąg dalszy


  Administrator BIP - Hryckiewicz Mateusz

  Koordynator  BIP - Hryckiewicz Mateusz
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2009-01-05 (3079 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied