BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 13 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej w 2010 rok


   

                                                             Styczeń 2010


  04.01.2010 - dodanie ogłoszenia - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina Nowa Ruda.
  04.01.2010 - dodanie ogłoszenia - przystąpienie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina Nowa Ruda.
  05.01.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 598/10 z dnia 04 stycznia 2010 roku
  - nr 597/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
  05.01.2010 - aktualizacja danych:
  - podatek od środków transportu,
  - podatek od nieruchomości.
  05.01.2010 - dodanie aktualizacji zamówienia -  Dostawa przenośnej sceny z zadaszeniem
  06.01.2010 - dodanie informacji - Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie".
  06.01.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 591/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku
  - nr 592/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku
  - nr 593/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku
  07.01.2010 - dodanie uchwał z XXXVI sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2009 roku.
  07.01.2010 - dodanie zarządzenia nr 595/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
  07.01.2010 - dodanie - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  08.01.2010 - dodanie ogłoszenia - Bieg św. Floriana.
  11.01.2010 - dodanie artykułu - Spotkanie opłatkowe.
  13.01.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty -  Wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjno - pamiątkowych.
  13.01.2010 - usunięcie zamówienia publicznego - Dostawa przenośnej sceny z zadaszeniem.
  13.01.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 604/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku.
  - nr 603/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku.
  - nr 601/10 z dnia 11 stycznia 2010 roku.
  - nr 600/10 z dnia 8 stycznia 2010 roku.
  14.01.2010 - dodanie artykułów:
  - WOŚP w Ludwikowicach Kłodzkich
  - Organy w Bożkowie
  - Bożkowskie Jasełka
  14.01.2010 - dodanie sprostowania - wykonanie i montaż 3 szt. tabli informacyjno-pamiątkowych.
  15.01.2010 - dodanie zarządzenia nr 605/10 z dnia 15 stycznia 2010 roku.
  15.01.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, Włodowice, Bożków, Wolibórz.
  19.01.2010 - dodanie artykułów:
  - Hip-Hop na nowy rok,
  - Jasełka.
  21.01.2010 - dodanie zarządzeń:
  - nr 610/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku,
  - nr 608/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku,
  - nr 607/10 z dnia 15 stycznia 2010 roku,
  - nr 606/10 z dnia 15 stycznia 2010 roku,
  21.01.2010 - dodanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Produkcja zniczy w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 144/8 AM-1 w miejscowości Dzikowiec".
  21.01.2010 - dodanie artykułu - Festiwal kolęd.
  25.01.2010 - dodanie postanowienia nr 143/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku.
  25.01.2010 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Dzikowiec, Bartnica.
  25.01.2010 - usunięcie:
  - ogłoszenia - Bieg św. Floriana.
  - artykułu - Festiwal kolęd.
  26.01.2010 - dodanie postanowień:
  - nr 144/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku,
  - nr 142/10 z dnia 4 stycznia 2010 roku,
  - nr 140/09 z dnia 1817 grudnia 2010 roku,
  27.01.2010 - dodanie zarządzeń:
  - nr 611/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku,
  - nr 613/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku,
  - nr 614/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku,
  27.01.2010 - dodanie III przetargu ustnego, ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Bartnica.
  27.01.2010 - dodanie zarządzeń:
  - nr 616/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku,
  - nr 615/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku,
  28.01.2010 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  29.01.2010 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze.
  29.01.2010 - dodanie zarządzeń:
  - nr 617/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku,
  - nr 619/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku,
  - nr 620/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku,
  - nr 621/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku,
  - nr 622/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku,
  29.01.2010 - dodanie protokołu nr XXXVI/09 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2009 roku.
  29.01.2010 - dodanie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Bożków,
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  29.01.2010 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 141/10 z dnia  4 stycznia 2010 roku
  - nr 145/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku


                                                                 Luty 2010


  02.02.2010 - dodanie artykułów:
  - Wizyta w domu dziecka,
  - Koncert noworoczny
  - Szkolna galeria.
  02.02.2010 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa przenośnej sceny z zadaszeniem.
  03.02.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie.
  03.02.2010 - dodanie zarządzenia nr 623/10 z dnia 2 lutego 2010 roku.
  03.02.2010 - usunięcie obwieszczenia w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 381 - Etap III.
  04.02.2010 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.
  05.02.2010 - dodanie zarządzenia nr 624/10 z dnia 2 lutego 2010 roku.
  05.02.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Włodowice, Dzikowiec, Przygórze.
  08.02.2010 - aktualizacja danych - Statut przedszkola w Bożkowie.
  09.02.2010 - dodanie artykułów:
  - Jasełka,
  - Toast noworoczny,
  - Koncert kolęd.
  09.02.2010 - dodanie ogłoszenia w sprawie I przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk-A15.
  09.02.2010 - usunięcie:
  - obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III.
  - ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina Nowa Ruda.
  - ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina Nowa Ruda
  - zawiadomienia o wyborze oferty - Wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjno - pamiątkowych.
  09.02.2010 - dodanie zarządzenia nr 625/10 z dnia 8 lutego 2010 roku.
  10.02.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Określenie wartości nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu w formie operatów szacunkowych.
  10.02.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Świerki.
  11.02.2010 - dodanie zarządzenia nr 626/10 z dnia 10 lutego 2010 roku.
  12.02.2010 - dodanie artykułu - Dzień Babci i Dziadka.
  15.02.2010 - dodanie informacji o pracy międzysesjami:
  - 9 listopad 2009r. - 30 grudzień 2009r.
  - 1 wrzesień 2009 - 9 listopad 2009r.
  - 28 maj 2009r.  - 31 sierpień 2009r.
  15.02.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 612/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku,
  - nr 618/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
  16.02.2010 - usunięcie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Produkcja zniczy w istniejącej hali produkcyjnej na działce nr 144/8 AM-1 w miejscowości Dzikowiec".
  16.02.2010 - dodanie postanowienia nr 147/10 z dnia 5 lutego 2010 roku.
  18.02.2010 - dodanie zamówienia publicznego - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II.
  18.02.2010 - dodanie planu kontroli Urzędu Gminy w 2010 roku.
  19.02.2010 - dodanie artykułów:
  - Dzień Babci i Dziadka,
  - Spotkanie noworoczne.
  23.02.2010 - dodanie artykułów:
  - Ferie w bibliotece,
  - Ferie w CKGNR w Ludwikowicach Kłodzkich
  - Szkółka narciarska w Sokolcu.
  23.02.2010 - usunięcie:
  - Ogłoszenie z dnia 08.02.2010r. w sprawie I przetargu nieograniczonego, pisemnego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk - A15.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice, Dzikowiec, Przygórze.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze.
  - Wykaz. nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec, Bartnica.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodwice.
  - Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.
  24.02.2010 - usunięcie informacji o XXXVI sesji Rady Gminy Nowa Ruda.

  24.02.2010 - dodanie informacji o XXXVII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  25.02.2010 - dodanie postanowienia nr 149/10 z dnia 22 lutego 2010 roku.
  25.02.2010 - aktualizacja danych - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  25.02.2010 - dodanie protokołu kontroli - Przedszkole Samorządowe w Jugowie.


                                                                  Marzec 2010  01.03.2010 - usunięcie ogłoszenia - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II.
  02.03.2010 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  03.03.2010 - dodanie zarządzenia nr 629/10 z dnia 24 lutego 2010 roku.
  05.03.2010 - dodanie wyboru najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na muzeum ziemi sowiogórskiej.
  05.03.2010 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż - Świerki.
  08.03.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty na zadanie Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków".
  09.03.2010 - dodanie artykułów:
  - Ferie w Dzikowcu,
  - Ferie w Bożkowie
  - Noc karnawałowa.
  09.03.2010 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  10.03.2010 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 628/10 z dnia 24 lutego 2010 roku,
  - nr 627/10 z dnia 24 lutego 2010 roku,
  - nr 630/10 z dnia 3 marca 2010 roku,
  - nr 631/10 z dnia 3 marca 2010 roku.
  11.03.2010 - dodanie artykułów:
  - Polagra 2010,
  - Konkurs plastyczny,
  - Konkurs recytatorski
  11.03.2010 - dodanie ogłoszeń:
  - Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym w 2010r
  - Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
  publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2010r.
  12.03.2010 - dodanie zarządzeń:
  - nr 634/10 z dnia 9 marca 2010 roku.
  - nr 635/10 z dnia 9 marca 2010 roku. 
  12.03.2010 - dodanie statutu przedszkola samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich.
  15.03.2010 - aktualizacja danych:
  - statut przedszkola samorządowego w Jugowie,
  - statut szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  15.03.2010 - dodanie uchwał z XXXVII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 roku.
  15.03.2010 - dodanie regulaminu rekrutacji dzieci w przedszkolu samorządowym w Jugowie.
  15.03.2010 - dodanie regulaminu rekrutacji dzieci w przedszkolu samorządowym w Bożkowie.
  16.03.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 637/10 z dnia 15 marca 2010 roku,
  - nr 632/10 z dnia 5 marca 2010 roku.
  16.03.2010 - dodanie postanowienia nr 150/10 z dnia 1 marca 2010 roku.
  16.03.2010 - dodanie:
  - statut zespołu szkolno-przedszkolnego we Włodowicach.
  - statut przedszkola w Woliborzu.
  18.03.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  19.03.2010 - usunięcie ogłoszenia - Modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  19.03.2010 - usunięcie II przetargu ustnego ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  19.03.2010 - dodanie - Nabór wniosków w ramach "Programu poprawy zasobności gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu kłodzkiego".
  19.03.2010 - dodanie artykułu - 8 marca.
  22.03.2010 - dodanie oświadczenia majątkowego - Iwona Mokrzanowska.
  22.03.2010 - dodanie zarządzenia nr 641/10 z dnia 19 marca 2010 roku.
  22.03.2010 - dodanie:
  - Wykaz nieruchomościu przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie, Włodowice, Bożków.
  23.03.2010 - dodanie protokołu nr XXXVII/10 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 10 marca 2010 roku.
  23.03.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 642/10 z dnia 19 marca 2010 roku
  - nr 643/10 z dnia 19 marca 2010 roku.
  23.03.2010 - dodanie artykułu - Podpisanie umowy.
  25.03.2010 - dodanie artykułu - segregacja odpadów. 
  25.03.2010
  - dodanie ogłoszenia w sprawie organizowania warsztatów przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach projektu „Góry nas dzielą – kultura nas łączy”
  26.03.2010 - dodanie zarządzenia nr 644/10 z dnia 22 marca 2010 roku.
  29.03.2010 - dodanie artykułów:
  - Gminny zjazd LZS,
  - Święto Kobiet w Jugowie,
  - Święto Kobiet w Dzikowcu.
  30.03.2010 - dodanie ogłoszenia - Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich.
  30.03.2010 - usunięcie ogłoszenia - Inspektor do spraw geodezji i kartografii w Referacie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.


                                                               
  Kwiecień 2010

  01.04.2010 - dodanie wiadomości - godziny pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  01.04.2010 - dodanie zarządzenia nr 646/10 z dnia 31 marca 2010 roku.
  07.04.2010 - dodanie artykułów:
  - Góry Nas Dzielą-Kultura Nas Łączy
  - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  - Warsztaty wiosenno-wielkanocne
  07.04.2010 - usunięcie informacji o pracy Urządu Gminy Nowa Ruda.
  07.04.2010 - dodanie protokołu kontroli wewnętrznej - OSP Wolibórz.
  08.04.2010 - dodanie zawiadomienia o XXXVIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  08.04.2010 - usunięcie zawiadomienia o XXXVII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  08.04.2010 - dodanie zarządzenia nr 645/10 z dnia 29 marca 2010 roku.
  10.04.2010 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu -  Remont mostku przy budynku nr 79 (była szkoła podstawowa w miejscowosci Czerwienczyce. 
  12.04.2010 - dodanie zarządzenia nr 633/10 z dnia 5 marca 2010 roku.
  14.04.2010 - dodanie postanowienia nr 153/10 z dnia 25 marca 2010 roku.
  14.04.2010 - dodanie ogłoszenia o konkursie - opracowanie promocyjnej strony internetowej Gminy Nowa Ruda.
  15.04.2010 - usunięcie:
  - Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym w 2010r.
  - Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
  publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2010r.
  15.04.2010 - dodanie zarządzeń:
  - nr 640/10 z dnia 18 marca 2010 roku,
  - nr 649/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku.
  15.04.2010 - dodanie ogłoszenia o konkursie - Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
  15.04.2010 - usunięcie ogłoszenia - Nabór wniosków w ramach "Programu poprawy zasobności gleb użytkowanych rolniczo na terenie powiatu kłodzkiego".
  16.04.2010 - dodanie zaproszenia na uroczystości organizowane w Kłodzku w dniu 18 kwietnia 2010 roku.
  19.04.2010 - dodanie uchwał z XXXVIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2010 roku.
  19.04.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 652/10 z dnia 16 kwietnia 2010 roku,
  - nr 651/10 z dnia 16 kwietnia 2010 roku,
  - nr 650/10 z dnia 16 kwietnia 2010 roku.
  19.04.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec.
  19.04.2010 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Jugów.
  19.04.2010 - dodanie informacji o podpisaniu umowy na modrnizację ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  19.04.2010 - aktualizacja danych - statut przedszkola smorządowego w Przygórzu.
  21.04.2010 - dodanie zawiadomienia o XXXIX sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  21.04.2010 - dodanie zamówienia publicznego - Remont drogi gminnej ul. Wysiedleńców w miejscowości Jugów.
  21.04.2010 - dodanie protokołu nr XXXVIII/10 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 kwietnia 2010.
  22.04.2010 - dodanie zarządzenia nr 653/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku.
  22.04.2010 - aktualizacja danych - dowody osobiste. 
  22.04.2010 - dodanie artykułów:
  - Pożegnanie księdza,
  - Liczba "pi".
  22.04.2010 - dodanie ogłoszenia - Majówka 2010.
  26.04.2010 - usunęcie ogłoszenia - zaproszenie na uroczystości organizowane w Kłodzku w dniu 18 kwietnia 2010 roku.  
  26.04.2010 - usunęcie ogłoszenia - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie, Włodowice, Bożków.
  27.04.2010 - dodanie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec, Bartnica.
  27.04.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 656/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku.
  - nr 657/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku,
  - nr 658/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku,
  27.04.2010 - dodanie:
  -  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerki,
  -  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Przygórze.
  28.04.2010 - dodanie obwieszczenia w sprawie lokalizcji miejsc umieszczenia tablic informacyjnych przeznaczonych dla obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  28.04.2010 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 157/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
  - nr 156/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku.
  - nr 155/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku.
  - nr 154/10 z dnia  30 marca 2010 roku.
  - nr 151/10 z dnia 1 marca 2010 roku.
  28.04.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 654/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku
  - nr 660/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
  29.04.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Bożków.
  29.04.2010 - dodanie obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
  29.04.2010 - dodanie uchwał z XXXIX sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
  29.04.2010 - dodanie artykułów:
  - Gość w przedszkolu,
  - Logopeda w szkole.
  29.04.2010 - dodanie wyniku naboru - Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich.
  29.04.2010 - usunięcie naboru - Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich.

                                                                    Maj 2010


  04.05.2010 - usunięcie:
  - zaproszenia - Majówka 2010 roku.
  - ogłoszenia w sprawie organizowania warsztatów przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w ramach projektu „Góry nas dzielą – kultura nas łączy”
  - ogłoszenia -  Remont mostku przy budynku nr 79 (była szkoła podstawowa) w miejscowosci Czerwienczyce.
  04.05.2010 - dodanie zamówienia publicznego - Wydrukowanie i dostawa plakatów i ulotek informacyjnych.
  05.05.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 665/10 z dnia 4 maja 2010 roku,
  - nr 663/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku,
  - nr 638/10 z dnia 15 marca 2010 roku.
  05.05.2010 - dodanie zaproszenia na wystawę "Zbrodnia katyńska".
  05.05.2010 - dodanie ogłoszenia o mammografii.
  06.05.2010 - dodanie artykułów:
  - Powitanie księdza,
  - Spotkanie Polsko-Czeskie.
  06.05.2010 - dodanie wyboru oferty - Remont mostku przy budynku nr 79 w miejscowości Czerwieńczyce.
  06.05.2010 - dodanie zamówienia -  Transport materiałów /kruszywa kamienne, piaski, żwiry/ na wskazane przez zamawiającego miejsca na terenie Gminy Nowa Ruda.
  07.05.2010 - dodanie zarządzenia 664/10 z dnia 5 maja 2010 roku.
  10.05.2010 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa RudaŁ
  - nr 668/10 z dnia 7 maja 2010 roku
  - nr 667/10 z dnia 7 maja 2010 roku
  10.05.2010 - dodanie protokołu nr XXXIX/10 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2010r.
  11.05.2010 - usunięcie:
  - Wydrukowanie i dostawa plakatów i ulotek informacyjnych.
  - Remont drogi gminnej ul. Wysiedleńców w miejscowości Jugów.
  - ogłoszenie - uzupełniający otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
  11.05.2010 - dodanie ogłoszenia o wyborze oferty - Remont drogi gminnej ul. Wysiedleńców w miejscowości Jugów.
  11.05.2010 - dodanie ogłoszenia o wyniku konkursu uzupełniającego na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie kultury fizycznej i sportu roku 2010. 
  11.05.2010 - dodanie artykułów:
  - Ośrodek zdrowia,
  - Coś o książkach.
  13.05.2010 - ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji w miejscowości Bożków - etap II.
  14.05.2010 - usunięcie ogłoszenia - konkurs na opracowanie promocyjnej strony internetowej Gminy Nowa Ruda.
  14.05.2010 - usunięcie ogłoszenia o wyniku konkursu:
  - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym w 2010r.
  -  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2010r.
  18.05.2010 - dodanie wykazu osób:
  - prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2009 rok. 
  - prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku. 
  18.05.2010 - dodanie zarządzenia nr 661/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
  18.05.2010 - dodanie informacji o stanie mienia komunalnego w 2010 roku.
  18.05.2010 - usunięcie wyboru oferty:
  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków".
  - Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.
  - Określenie wartości nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu w formie operatów szacunkowych.
  - Dostawa przenośnej sceny z zadaszeniem.
  19.05.2010 - dodanie artykułów:
  - Sadzimy drzewka
  - Konkurs recytatorski
  - Zawody wędkarskie
  19.05.2010 - dodanie informacji o pracy między sesjami 30 grudzień 2009 roku – 10 marzec 2010r.
  19.05.2010 - dodanie informacji o XL sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  19.05.2010 - usunięcie informacji o XXXIX sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  20.05.2010 - dodanie ogłoszenia o wyborze oferty - wydrukowanie i dostawa plakatów i  ulotek informacyjnych.
  20.05.2010 - dodanie zawiadaomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża "Dębówka".
  20.05.2010 - usunięcie ogłoszenia o mammografii. 
  20.05.2010 - usunięcie zapraszenia na otwarcie wystawy „Zbrodnia katyńska”
  20.05.2010 - usunięcie ogłoszeniao wyniku konkursu uzupełniającego na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie kultury fizycznej i sportu roku 2010. 
  20.05.2010 - dodanie linka do wyższej szkoły collegium glacense.
  20.05.2010 - dodanie rocznego sprawozdania z pracy gminy w 2009 roku.
  25.05.2010 - dodanie bloku - Realizowane projekty.
  25.05.2010 - dodanie zapytania do sprawy - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II.
  26.05.2010 - dodanie zarzadzeń:
  - nr 655/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku,
  - nr 659/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku,
  - nr 669/10 z dnia 12 maja 2010 roku,
  - nr 676/10 z dnia 25 maja 2010 roku.
  26.05.2010 - dodanie artykułów,
  - Przedszkolak strażakiem,
  - matematykę można polubić,
  - Julian Tuwim
  26.05.2010 - dodanie wyboru najkorzystniejszej oferty:
  - Transport materiału kamiennego /kruszywa/ na wskazane przez zamawiającego
  miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  - Transport materiału kamiennego /kruszywa/ na wskazane przez zamawiającego
  miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  26.05.2010 - dodanie projektów:
  - Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda.
  - Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.
  - Modernizcja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. 
  27.05.2010 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Dzikowiec.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bożków.
  27.05.2010 - dodanie I przetargu na dzierżawę nieruchomości - Bożków.
  28.05.2010 - dodanie ogłoszenia - Wycena nieruchomości lokalowych Gminy Nowa Ruda.
  28.05.2010 - dodanie ogłoszeń:
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  28.05.2010 - dodanie projektów:
  - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów.
  - "Góry Sowie”, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska – kampania promocyjno – informacyjna.
  28.05.2010 - dodanie ogłoszenia - zbiórka darów dla powodzian.
  28.05.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda.
  - 680/10 z dnia 28 maja 2010r.
  - 679/10 z dnia 28 maja 2010r.
  - 676/10 z dnia 25 maja 2010r.
  - 675/10 z dnia 25 maja 2010r.
  - 669/10 z dnia 12 maja 2010r.
  - 659/10 z dnia 25 kwietnia 2010r.
  - 655/10 z dnia 22 kwietnia 2010r.
  28.05.2010 - dodanie uchwał z XL sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2010 roku. 
  31.05.2010 - dodanie informacji o uruchomieniu rachunku przez powiat kłodzki dla powodzian.


                                                                     Czerwiec 2010


  01.06.2010 - usunięcie informacji o XL sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  01.06.2010 - dodanie informacji o pracy urzędu w dniu 04.06.2010 roku.
  02.06.2010 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 161/10 z dnia 6 maja 2010 roku,
  - nr 163/10 z dnia 21 maja 2010 roku,
  - nr 158/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
  02.06.2010 - dodanie artykułów:
  - Cenny Prezent
  - Kraków-Zakopane
  02.06.2010 - dodanie informacji o kontroli - OSP Jugów.
  02.06.2010 - dodanie zamówienia - transport materiałów na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  02.06.2010 - dodanie ogłoszenia o naborze - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010r.
  02.06.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - Etap II.
  07.06.2010 - dodanie zarządzenia nr 684/10 z dnia 2 czerwca 2010r.
  07.06.2010 - dodanie informacji - wyścig off road.
  07.06.2010 - dodanie informacji o przeprowadzonych kontrolach:
  - Kontrola wewnętrzna - regulamin, statut i dziennik zajęć w punkcie przedszkolnym "Świerkowy 
    Zakątek" w Świerkach.
  - Kontrola wewnętrzna - na stanowsku Pani Dominiki Marczak - przestrzeganie instrukcji  
    kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z powierzonym zakresem czynności.
  - Kontrola wewnętrzna - na stanowsku Pani Jolanty Chomik - przestrzeganie instrukcji 
    kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw zgodnie z powierzonym zakresem czynności.
  07.06.2010 - usunięcie zamówienia publicznego - Budowa kanalizacji w miejscowości Bożków - etap II.
  07.06.2010 - usunięcie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec, Bartnica.
  07.06.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 685/10 z dnia 2 czerwca 2010 roku,
  - nr 686/10 z dnia 2 czerwca 2010 roku.
  09.06.2010 - dodanie informacji - święto twierdzy Srebrna Góra.
  09.06.2010 - dodanie artykułów:
  - 50-lecie KGW Czerwieńczyce,
  - świat bajek,
  - wycieczka do kopalni,
  - dzień matki.
  09.06.2010 - dodanie zarządzenia nr 682/10 z dnia 1 czerwca 2010 roku.
  09.06.2010 - dodanie oświadczeń majątkowych za 2009 rok.
  14.06.2010 - dodanie zarządzenia nr 678/10 z dnia 27 maja 2010 roku. 
  16.06.2010 - dodanie ogłoszenia o wyborze oferty -  transport materiałów na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  17.06.2010 - dodanie informacji o pracy między sesjami - 10 marzec 2010r. - 26 maj 2010r.
  17.06.2010 - dodanie ogłoszenia - Międzynarodowe Mistrzostwa WIELKA SOWA 2010
  Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB CROSS COUNTRY Jazda indywidualna na czas.
  18.06.2010 - dodanie artykułów:
  - Integracji ciąg dalszy,
  - Wielka majówka w Jugowie.
  19.06.2010 - dodanie zaproszenia - 302 Triduum Bożkowskie.
  24.06.2010 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Nowa Ruda i jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda.
  24.06.2010 - usunięcie:
  - Transport materiałów na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  - Wycena nieruchomości lokalowych Gminy Nowa Ruda.


                                                                      Lipiec 2010


  09.07.2010 - usunięcie:
  - 18-19.06.2010 Rajd Samochodów Terenowych i Kładów,
  - Święto Twierdzy Srebrna Góra,
  - Mistrzostwa Dolneo Śląska Cross Country,
  - 302 Triduum Bożkowskie,
  - Ogłoszenie -  Wójt Gminy Nowa Ruda – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,
  który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.
  - Ogłoszenie - W dniu 21.05.2010r. otworzony został rachunek pomocniczy Powiatu Kłodzkiego o nazwie "SOLIDARNA POMOC DLA POWODZIAN" na który mogą być dokonywane dobrowolne wpłaty dla poszkodowanych w tegorocznej powodzi. 
  - Ogłoszenie - zbiórka darów dla powodzian,
  - Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża "Dębówka". 
  - Obwieszczenie - o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  - Obwieszczenie - w sprawie lokalizcji miejsc umieszczenia tablic informacyjnych przeznaczonych dla obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  - Podpisanie umowy - Modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich. 
  09.07.2010 - usunięcie zakończonne zamówienia publiczne:
  - Transport materiału kamiennego /kruszywa/ na wskazane przez zamawiającego
  miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda. 
  - Transport materiału kamiennego /kruszywa/ na wskazane przez zamawiającego
  miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda. 
  - Wydrukowanie i dostawa plakatów i ulotek nformacyjnych.
  - Remont drogi gminnej ul. Wysiedleńców w miejscowości Jugów.
  09.07.2010 - usunięcie zamówień publicznych:
  - Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Nowa Ruda i Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowa Ruda.
  09.07.2010 - usunięcie:
  - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - Bożków.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Przygórze.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerki.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  - I przetarg ustny ograniczony na przedaż nieruchomości - Jugów.
  - Remont mostku przy budynku nr 79 w miejscowości Czerwieńczyce.
  - Modernizacja ulicy Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  09.07.2010 - dodanie - wyniki MTB Cross Country.
  10.07.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 702/10 z dnia 8 lipca 2010r.
  - nr 699/10 z dnia 5 lipca 2010r.
  - nr 698/10 z dnia 5 lipca 2010r.  
  - nr 697/10 z dnia 5 lipca 2010r.
  - nr 696/10 z dnia 5 lipca 2010r.
  - nr 691/10 z dnia 16 czerwca 2010r.
  - nr 689/10 z dnia 16 czerwca 2010r. 
  - nr 688/10 z dnia 14 czerwca 2010r.
  - nr 687/10 z dnia 7 czerwca 2010r.
  - nr 681/10 z dnia 31 maja 2010r.
  - nr 674/10 z dnia 13 maja 2010r. 
  - nr 673/10 z dnia 13 maja 2010r. 
  - nr 672/10 z dnia 13 maja 2010r. 
  - nr 671/10 z dnia 13 maja 2010r. 
  - nr 662/10 z dnia 30 kwietnia 2010r.
  10.07.2010 - dodanie informacji - Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej poprzez wykonanie placu rekreacyjnego oraz placu sportowego w miejscowości Wolibórz.
  10.07.2010 - dodanie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec.
  12.07.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Nowa Ruda i jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda.
  13.07.2010 - dodanie uchwał z XLI sesji Rady Gminy Nowa Ruda z 30 czerwca 2010 roku. 
  13.07.2010 - dodanie zarządzenia nr 710/10 z dnia 12 lipca 2010 roku.
  13.07.2010 - dodanie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Nowa Ruda.
  13.07.2010 - dodanie informacji - Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2009r.
  13.07.2010 - dodanie artykułów:
  - Noc Świętojańska,
  - Zakończenie roku.
  14.07.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  -  nr 708/10 z dnia 8 lipca 2010r.
  -  nr 707/10 z dnia 8 lipca 2010r.
  -  nr 706/10 z dnia 8 lipca 2010r.
  -  nr 705/10 z dnia 8 lipca 2010r.
  -  nr 704/10 z dnia 8 lipca 2010r.
  -  nr 703/10  z dnia 8 lipca 2010r.
  -  nr 692/10  z dnia 21 czerwca 2010r.
  15.07.2010 - dodanie zamówienia publicznego - Budowa chodnika w miejscowosci Włodowice w ciagu drogi wojewódzkiej nr 385 - etap I, II, III i IV.
  15.07.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 717/10 z dnia 14 lipca 2010r.
  - nr 716/10 z dnia 14 lipca 2010r
  - nr 715/10 z dnia 14 lipca 2010r.
  - nr 714/10 z dnia 14 lipca 2010r.
  - nr 713/10 z dnia14 lipca 2010r.
  - nr 712/10 z dnia 14 lipca 2010r.
  - nr 711/10 z dnia 14 lipca 2010r.
  19.07.2010 - dodanie zarządzenia nr 695/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.
  20.07.2010 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  20.07.2010 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu -  „Tak jak Pat i Mat” - promowanie „Sąsiedzkich” wzorców i tradycji kulturowyc oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Miasta Broumov i Nowa Ruda.
  20.07.2010 - dodanie artykułów:
  - Koszyn na sportowo
  - MTB Cross Country
  - Zawody pożarnicze
  - Zawody modeli samochodowych
  22.07.2010 - usunięcie wynikiów MTB Cross Country.
  23.07.2010 - dodanie zamówienia publicznego - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Włodowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – etap I, II, III i IV.
  26.07.2010 - dodanie informacji - Wyprawka szkolna 2010.
  26.07.2010 - dodanie modyfikacji siwz - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  29.07.2010 - dodanie kontroli wewnętrznej - aktualizacja planów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego dla Gminy Nowa Ruda.
  31.07.2010 - dodanie informacji - trening akustycznego systemu alarmowania.                                                                      Sierpień 2010


  02.08.2010 - dodanie ogłoszenia o wyborze oferty -  Budowa chodnika w miejscowości Włodowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 - etap I, II, III, IV.
  03.08.2010 - usunięcie informacji:
  - alarm akustyczny województwa dolnośląskiego,
  - czas pracy urzędu gminy.
  03.08.2010 - usunięcie zamówień publicznych:
  -  Budowa chodnika w miejscowosci Włodowice w ciagu drogi wojewódzkiej nr 385 - etap I, II, III i IV,
  - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych,
  -  „Tak jak Pat i Mat” - promowanie „Sąsiedzkich” wzorców i tradycji kulturowych
  oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Miasta Broumov i Nowa Ruda.
  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Włodowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – etap I, II, III i IV.
  03.08.2010 - usunięcie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec.
  03.08.2010 - dodanie artykułów:
  - Festyn,
  - Wakacje w bibliotece.
  05.08.2010 - dodanie zamówienia - Modernizacja drogi transportu rolnego Bożków-Czerwienczyce, działki nr 273/1, 273/2 obr. Bożków i działka nr 371 obr. Czerwienczyce
  05.08.2010 - dodanie informacji - Folklor przy granicy.
  11.08.2010 - dodanie artykułu - Warsztaty cyrkowe.
  16.08.2010 - usunięcie informacji o XVIII festwalu folkloru.
  16.08.2010 - dodanie zapytania do zamówienia - Modernizacja drogi transportu rolnego Bożków-Czerwienczyce, działki nr 273/1, 273/2 obr. Bożków i działka nr 371 obr. Czerwienczyce.
  17.08.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 718/10 z dnia 19 lipca 2010r.
  - nr 639/10 z dnia 15 marca 2010r.
  18.08.2010 - dodanie:
  - protokół kontroli -  Kompleks sportowy "Moje Boisko - Orlik 2010".
  - protokół kontroli - archiwum zakładowe.
  - zalecenia pokontrolne
  - protokół kontroli - archiwum zakładowe /dowody osobiste i akta ewidencji ludności/.
  18.08.2010 - dodanie artykułów:
  - Festyn w Jugowie
  - Folklor przy granicy.
  19.08.2010 - dodanie zaproszenia - Bieg na Wielką Sowę.
  19.08.2010 - dodanie ogłoszenia - Organizacja imprezy "Rock Stock".
  19.08.2010 - dodanie informacji - Otwarcie mauzoleum martyrologii wsi polskich w Michniowie.
  19.08.2010 - dodanie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - złoże Dębówka.
  20.08.2010 - dodanie zarządzenia nr 733/10 z dnia 18 sierpnia 2010 roku.
  20.08.2010 - dodanie wyniku zamówienia - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy  Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  20.08.2010 - dodanie zamówienia - Dostawa i montaż materiałów promocyjnych.
  - wzor oferty
  - wzor umowy
  20.08.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Opracowanie strony internetowej Gminy Nowa Ruda.
  23.08.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 722/10 z dnia 16 sierpnia 2010r.
  - nr 723/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.
  - nr 724/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.
  - nr 731/10 z dnia 18 sierpnia 2010r.
  - nr 732/10 z dnia 18 sierpnia 2010r.
  - nr 720/10 z dnia 11 sierpnia 2010r.
  - nr 709/10 z dnia 8 lipca 2010r.
  23.08.2010 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Modernizacja drogi transportu rolnego Bożków-Czerwieńczyce, działki nr 273/1, 273,2 obr. Bożków i działka nr 371 obr. Czerwieńczyce.
  23.08.2010 - usunięcie zaproszenia - Bieg na Wielką Sowę.
  24.08.2010 - dodanie zaproszenia - Rock Stok.
  24.08.2010 - dodanie zamówienia publicznego - Budowa placów zabaw w miejscowościach Krajanów i Jugów oraz II etap wykonania miasteczka rowerowego w Dzikowcu.
  25.08.2010 - dodanie artykułów:
  - Dożynki,
  - Bieg na Wielką Sowę. 
  25.08.2010 - usunięcie zawiadomienia - Modernizacja drogi transportu rolnego Bożków-Czerwienczyce, działki nr 273/1, 273/2 obr. Bożków i działka nr 371 obr. Czerwienczyce.
  26.08.2010 - dodanie zaproszenia na XLII sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  26.08.2010 - dodanie - protokół kontroli - Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z WFOŚiGW we Wrocławiu w związku z realizacją zadania "Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez Budowę Infrastruktury Technicznej w Gminie Nowa Ruda w latach 2005-2009.
  30.08.2010 - usunięcie:
  - zamówienia - Budowa placów zabaw w miejscowościach Krajanów i Jugów oraz II etap wykonania miasteczka rowerowego w Dzikowcu.
  - zamówienia -  Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż materiałów promocyjnych.
  - zamówienia - Organizacja imprezy - "ROCK STOCK".
  30.08.2010 - usunięcie zaproszenia - Rock Stok.
  30.08.2010 - dodanie zamówień:
  - Wykonanie materiałów promocyjnych,
  - Budowa placów zabaw w miejscowościach Krajanów i Jugów oraz II etap wykonania miasteczka rowerowego w Dzikowcu”.
  31.08.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 738/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku,
  - nr 735/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
  - nr 721/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku,
  31.08.2010 - dodanie informacji o zmianie konta bankowego.


                                                                   Wrzesień 2010


  01.09.2010 - dodanie artykułów:
  - Rock Stok,
  - Somonino.
  03.09.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 741/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku.
  - nr 740/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku.
  - nr 719/10 z dnia 11 sierpnia 2010 roku.
  03.09.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Przygórze.
  03.09.2010 - dodanie uchwał z XLII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 31 sierpnia 2010 roku.
  06.09.2010 - dodanie informacji - fotoradar.
  09.09.2010 - dodanie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów,
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów,
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze, Świerki, Ludwikowice Kłodzkie
  09.09.2010 - dodanie artykułu - Dożynki.
  09.09.2010 - usunięcie:
  - zamówienia - Budowa placów zabaw w miejscowościach Krajanów i Jugów oraz II etap wykonania miasteczka rowerowego w Dzikowcu”.
  - zamówienia - Wykonanie materiałów promocyjnych.
  - ogłoszenie - wynik konkursu na opracowanie promocyjnej strony internetowej dla Gminy Nowa Ruda,
  - ogłoszenia - Wyprawka szkolna.
  10.09.2010 - dodanie zarządzenia nr 745/10 z dnia 2 września 2010 roku.
  10.09.2010 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze.
  13.09.2010 - dodanie
  - protokół kontroli - lokale wyborcze przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze Gminy Nowa Ruda.
  - protokół - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie.
  - protokół - ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  13.09.2010 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 746/10 z dnia 2 września 2010 roku,
  - nr 747/10 z dnia 2 września 2010 roku,  Ciąg dalszy


  Administrator BIP - Hryckiewicz Mateusz

  Koordynator  BIP - Hryckiewicz Mateusz
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2010-01-04 (2190 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied