BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 12 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej w 2012 rok


   
   


                                                             Styczeń 2012

  02.01.2012 - usunięcie informacji o pracy urzędu w dniu 30.12.2011. 
  02.01.2012 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ludwikowice Kł, Czerwieńczyce.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec.
  - Dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  - Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Nowa Ruda.
  - Tankowanie paliw z dystrybutora: etyliny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego ON do samochodów specjalnych pożarniczych i sprzętu będącego na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda w roku kalendarzowym 2012.
  02.01.2012 - usunięcie zawiadomień o wyborze oferty:
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2011/2012. zad 3, zad 11, 12, 13, 14, 17, zad nr 1 2 4, zad nr 8, 9, zad nr 15, zad nr 16
  - Odbudowa drogi gminnej, ul. Główna obok posesji nr 56,58 w Ludwikowicach Kłodzkich
  04.01.2012 - dodanie artykułów:
  - Mikołaj w Dzikowcu
  - Mistrzostwa Off Road
  - Ośrodek zdrowia w Jugowie.
  04.01.2012 - aktualizacja danych - ewidencja działalnośći gospodarczej
  - Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami 
  - Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
  04.01.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Obsługa prawna Gminy Nowa Ruda i jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda.
  09.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 286/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
  09.01.2012 - dodanie informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
  09.01.2012 - usunięcie informacji w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych.
  10.01.2012 - dodanie uchwał z XX sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2011 roku.
  10.01.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 2/12 z dnia 9 stycznia 2012r,
  - nr 4/12 z dnia 10 stycznia 2012 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  11.01.2012 - dodanie stawek od środków transportu na 2012 rok.
  11.01.2012 - usunięcie zamówień publicznych:
  - Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  - Wykonanie ustalenia granic działek w drodze rozgraniczenia.
  11.01.2012 - usunięcie:
  - informacji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
  - informacji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
  - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Bożków.
  - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko - Sokolec
  11.01.2012 - dodanie protokołu z kontroli OSP Ludwikowice Kł.
  13.01.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 7/12 z dnia 13 stycznia 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  - nr 5/12 z dnia 11 stycznia 2012r.
  - nr 287/11 z dnia 30 grudnia 2011r.
  13.01.2012 - dodanie informacji o warunkach uzyskania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.
  13.01.2012 - dodanie protokołów z kontroli wewnętrznych.
  13.01.2012 - dodanie informacji o segregacji smieci.
  13.01.2012 - usunięcie:
  - sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Równy start to równe szanse” w 2011 roku
  - w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu nieograniczonego, pisemnego niekompletnego samochodu pożarniczego marki Jelcz 315 GCBA stanowiącego własność Gminy Nowa Ruda.
  16.01.2012 - usunięcie zamówienia publicznego na zadanie - Obsługa prawna Gminy Nowa Ruda i jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda.
  17.01.2012 - usunięcie zamówienia publicznego - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska.
  17.01.2012 - aktualizacja danych - kwoty euro do zamówień publicznych.
  17.01.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Określenie wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu.
  18.01.2012 - dodanie informacji - Casting do modzieżowego teatru muzycznego.
  18.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 245/11 z dnia 18 października 2011 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz.
  18.01.2012 - usunięcie informacji wójta w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego... 
  19.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 284/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
  20.01.2012 - usunięcie zaproszenia na XX sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  20.01.2012 - dodanie:
  - zarządzenia nr 6/12 z dnia 11 stycznia 2012 roku.
  - zaproszenia na XXI sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  23.01.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 9/12 z dnia 13 stycznia 2012 roku
  - nr 10/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku.
  23.01.2012 - dodanie informacji wójta - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku.
  24.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 8/12 z dnia 13 stycznia 2012 roku.
  25.01.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 12/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku 
  - nr 15/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku -  konsultacje w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2012 roku.
  25.01.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 1/12 z dnia 2 stycznia 2012 roku
  - nr 13/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku
  - nr 14/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku
  26.01.2012 - dodanie informacji - wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
  26.01.2012 - dodanie protokołu nr XX/11 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 grudnia 2011 roku.
  27.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 290/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
  31.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 16/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku.
  31.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 11/12 z dnia 16 stycznia 2012 roku.
  31.01.2012 - dodanie zarządzenia nr 3/12 z dnia 10 stycznia 2012 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz, Włodowice, Jugów, Przygórze.
  31.01.2012 - usunięcie:
  - III pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Świerki.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.


                                                             Luty 2012

  01.02.2012 - usunięcie:
  - zamówienia publicznego - Określenie wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz, Włodowice, Przygórze, Jugów.
  - Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  02.02.2012 - dodanie protokołu Kontroli Kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Nowa Ruda.
  02.02.2012 - dodanie artykułów:
  - Spotkanie w Czerwieńczycach
  - Przekazanie samochodu strażackiego.
  06.02.2012 - dodanie projektu -  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku.
  06.02.2012 - dodanie uchwał z XXI sesji Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2012 roku.
  06.02.2012 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  06.02.2012 - dodanie wyniku zamówienia publicznego na zadanie - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska.
  07.02.2012 - dodanie zarządzenia nr 19/12 z dnia 1 lutego 2012 roku.
  07.02.2012 - dodanie artykułów:
  - Bal w Bożkowie.
  - Karnawał
  - Ferie
  10.02.2012 - dodanie sprostowania zamówienia publicznego na zadanie - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska.
  10.02.2012 - dodanie zamówienia publicznego -  Odbudowa 3 mostów na Potoku Bożkowskim (przy posesji 183 i 184, przy posesji nr 15, na drodze gminnej działka nr 61) wraz z drogą gminną (posesja Kozina, Król) dz. nr 461, 458, 457/1
  17.02.2012 - dodanie zarządzenia nr 22/12 z dnia 10 lutego 2012 roku
  17.02.2012 - dodanie:
  -  zarządzenie nr 17/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku
  - obwieszczenie nr 23/12 z dnia 14 lutego 2012 roku
  17.02.2012 - dodanie - wybór oferty Odbudowa 3 mostków  na Potoku Bożkowskim (przy posesji 183 i 184, przy posesji nr 15, na drodze gminnej działka nr 61) wraz z drogą gminną (posesja Kozina, Król) dz. nr 461, 458, 457/1.
  17.02.2012 - dodanie informacji o funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Kontaktowego ds. RPO WD w Kłodzku.
  17.02.2012 - dodanie zarządzenia nr 21/12 z dnia 9 lutego 2012 roku.
  20.02.2012 - usunięcie informacji -  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  21.02.2012 - dodanie I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  21.02.2012 - aktualizacja - kalendarz odbioru śmieci. 
  22.02.2012 - dodanie artykułów:
  - Od serca do serca,
  - Wystawa
  - Pokochali Rock'a.
  22.02.2012 - aktualizacja wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
  24.02.2012 - dodanie informacji - Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Nowa Ruda i Rady Gminy Nowa Ruda.
  27.02.2012 - dodanie zarządzenia nr 285/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
  27.02.2012 - dodanie planów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  27.02.2012 - dodanie odpowiedzi Wójta Gminy Nowa Ruda na zalecenia pokontrolne RIO.
  28.02.2012 - dodanie sprawozdań:
  - Rb NDS_IV kwartał 2011
  - Rb NDS_III kwartał 2011
  - Rb NDS_II kwartał 2011
  29.02.2012 - dodanie zarządzenia nr 25/12 z dnia 27 lutego 2012 roku.
  29.02.2012 - dodanie wniosku o udostępnienie danych osobowych.
  29.02.2012 - dodanie zarządzenia nr 26/12 z dnia 27 lutego 2012 roku.

                                                         Marzec 2012

  1.03.2012 - dodanie protokołu nr XXI/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2012 roku.
  2.03.2012 - usunięcie zaproszenia do składania ofert - Odbudowa 3 mostów na Potoku Bożkowskim (przy posesji 183 i 184, przy posesji nr 15, na drodze gminnej działka nr 61) wraz z drogą gminną (posesja Kozina, Król) dz. nr 461, 458, 457/1.
  2.03.2012 - usunięcie wyboru oferty - Odbudowa 3 mostków  na Potoku Bożkowskim (przy posesji 183 i 184, przy posesji nr 15, na drodze gminnej działka nr 61) wraz z drogą gminną (posesja Kozina, Król) dz. nr 461, 458, 457/1.
  2.03.2012 - usunięcie informacji o konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2012 roku.
  2.03.2012 - usunięcie:
  - zawiadomienia o wyborze oferty - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska. 
  - sprostowania zawiadomienia o wyborze oferty - Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, ul. Piastowska.
  2.03.2012 - dodanie artykułów:
  - Śnieżny tor
  - Pegazik
  - Walentynki
  5.03.2012 - dodanie:
  - Informacji dla wyborców,
  - zarządzenie nr 30/12 z dnia 5 marca 2012r.
  5.03.2012 - dodanie zarządzenia nr 31/12 z dnia 5 marca 2012 roku - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków.
  6.03.2012 - dodanie zarządzenia nr 32/12 z dnia 5 marca 2012 roku.
  6.03.2012 - dodanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne RIO.
  7.03.2012 - dodanie zarządzenia nr 27/12 z dnia 27 lutego 2012 roku.
  7.03.2012 - dodanie informacji Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu.
  7.03.2012 - dodanie obwieszczenia w sprawie numerów i granic obwodów głosowania.
  7.03.2012 - dodanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II.
  9.03.2012 - dodanie informacji o XXII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  9.03.2012 - dodanie oświadczeń majątkowych:
  - Zastępca Wójta Gminy
  - Sekretarz Gminy.
  12.03.2012 - dodanie artykułów:
  - 8 marca
  - Turniej wiedzy pożarniczej
  - Zawody rejonowe w piłkę siatkową klas piątych
  - Zakończenie rozgrywek ZALS
  - Turniej – „Młodzież zapobiega pożarom”
  16.03.2012 - dodanie zawiadomienia o zmianie cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
  19.03.2012 - dodanie artykułów:
  - Gminny Dzień Kobiet
  - Zjazd Gminnego Zrzeszenia LZS Nowa Ruda
  - Niezwykłe Osobowości
  19.03.2012 - dodanie oświadczeń majątkowych - Pozostałe osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
  19.03.2012 - dodanie informacji - dofinansowanie do projektów turystycznych.
  19.03.2012 - dodanie protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, wystąpienia pokontrolnego - tekst jednolity i odpowiedzi Wójta do kontroli NIK.
  20.03.2012 - dodanie zaproszenia na wyścigi modeli RC.
  20.03.2012 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie realizacji zadania publicznego.
  21.03.2012 - dodanie uchwał z XXII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 marca 2012 roku. 
  22.03.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 35/12 z dnia 15 marca 2012 roku,
  - nr 36/12 z dnia 15 marca 2012 roku
  - nr 38/12 z dnia 19 marca 2012 roku.
  23.03.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 40/12 z dnia 22 marca 2012 roku,
  - nr 41/12 z dnia 22 marca 2012 roku.
  26.03.2012 - usunięcie nformacji o XXII sesje Rady Gminy Nowa Ruda.
  26.03.2012 - dodanie informacji o XXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  27.03.2012 - dodanie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 15 marca 2012 roku.
  27.03.2012 - dodanie wyniku konsultacji projektu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
  28.03.2012 - dodanie sprawozdań z pracy między sesjami.
  - 28 wrzesień 2011r. - 15 grudzien 2011r.
  - 22 czerwiec 2011r. - 28 wrzesień 2011r.
  - 23 marzec 2011r. - 14 czerwiec 2011r.
  - 26 styczeń 2011r. - 16 marzec 2011r.
  - od poczatku VI kadencji - 24 styczeń 2011r.
  - 23 sierpien 2010r. - 30 wrzesien 2010r.
  28.03.2012 - dodanie sprawozdania z pracy gminy w 2011 roku.
  28.03.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 37/12 z dnia 19 marca 2012 roku
  - nr 42/12 z dnia 23 marca 2012 roku
  28.03.2012 - dodanie artykułów:
  - Puchar do Dzikowca,
  - Spartakiada integracyjna
  - Tabliczka mnożenia
  - Pożegnaliśmy zimę
  - Sołtysi
  - Liczba PI.
  29.03.2012 - usunięcie:
  - Ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie realizacji zadania publicznego.
  - Ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu gminy na terapię zajęciową oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej.
  - Informacja Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie otrzymania dotacji celowej.
  29.03.2012 - dodanie planów odnowy miejscowości - POM Jugów; - POM Ludwikowice Kłodzkie; - POM Włodowice;  - POM Wolibórz. 
  29.03.2012 - dodanie zarządzenia nr 43/12 z dnia 23 marca 2012 roku.
  29.03.2012 - dodanie:
  - zarządzenie nr 53/12 z dnia 29 marca 2012r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ludwikowice Kł.
  - zarządzenie nr 52/12 z dnia 29 marca 2012 roku.
  29.03.2012 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  29.03.2012 - dodanie informacji:
  - Obwodowe Komisje
  - Pierwsze posiedzenie komisji
  - Gminna Komisja ds. Referendum
  30.03.2012 - dodanie zarządzenia nr 50/12 z dnia 28 marca 2012 roku.
  30.03.2012 - dodanie zawiadomienia o posiedzeniu gminnej komisji ds. referendum.
  30.03.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Dokonanie zmiany "Propozycji planu aglomeracji".
  30.03.2012 - usunięcie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II. 

                                                              Kwiecień 2012

  2.04.2012 - dodanie zarządzenia nr 34/12 z dnia 6 marca 2012 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz.
  2.04.2012 - dodanie informacji do referendum:
  - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym.
  - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym w sprawie odwołania.....
  3.04.2012 - dodanie informacji - Statystyczne Badania Rolnicze.
  3.04.2012 - usunięcie informacji - Wyścigi modeli RC.
  3.04.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Transport materiału kamiennego (kruszywa) na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda
  3.04.2012 - dodanie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  3.04.2012 - dodanie artykułów:
  - Artystyczny marzec
  - Stoły wielkanocne
  - Świąteczne klimaty w powiecie
  - Warsztaty wielkanocne
  4.04.2012 - dodanie uchwał z XXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2012 roku.
  4.04.2012 - dodanie stanowiska nr 4 Rady Gminy Nowa Ruda.
  4.04.2012 - dodanie informacji o pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum.
  4.04.2012 - dodanie informacji o konsultacjach w sprawie ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  4.04.2012 - dodanie informacji o pracy urzędu gminy 6 kwietnia 2012 roku.
  5.04.2012 - dodanie informacji - "Własna Firma Start"
  5.04.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Chorzępa Artur.
  5.04.2012 - dodanie zarządzenia nr 51/12 z dnia 28 marca 2012 roku.
  6.04.2012 - dodanie zarzadzenia nr 62/12 z dnia 5 kwietnia 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sokolec.
  6.04.2012 - dodanie zarzadzenia nr 61/12 z dnia 5 kwietnia 2012r.
  10.04.2012 - usunięcie informacji o pracy urzędu gminy 6 kwietnia 2012 roku.
  10.04.2012 - dodanie informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Nowa Ruda w 2012 roku.
  10.04.2012 - dodanie stanowisk Rady Gminy Nowa Ruda:
  - nr 1 z dnia 28 października 2011 roku
  - nr 2 z dnia 28 października 2011 roku
  - nr 3 z dnia 28 października 2011 roku
  11.04.2012 - dodanie zarządzenia nr 56/12 z dnia 30 marca 2012 roku. 
  11.04.2012 - dodanie zarządzeń:
  - nr 59/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku,
  - nr 60/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku.
  12.04.2012 - usunięcie zamówienia publicznego - Transport materiału kamiennego (kruszywa) na wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  12.04.2012 - dodanie postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie sprostowania błędów pisarskich.
  12.04.2012 - dodanie informacji - Majówka 2012.
  13.04.2012 - dodanie artykułów:
  - Wielkanoc w urzędzie
  - Bank w Jugowie
  - Wystawa fotografii
  - Warsztaty Wielkanocne. 
  13.04.2012 - usunięcie informacji o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2012 roku. 
  16.04.2012 - dodanie wyniku zamówienia publicznego - Transport materiału kamiennego (kruszywa) na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  16.04.2012 - dodanie informacji o pracy Gminnej Komisji ds. Referendum.
  17.04.2012 - usunięcie informacji o XXIII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  17.04.2012 - dodanie informacji o XXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  19.04.2012 - dodanie informacji o pracy urzędu w dniu 21 kwietnia 2012 roku.
  19.04.2012 - dodanie artykułów:
  - Wywiad
  - Wolontariat
  - Siódma rocznica
  - Tydzień z internetem.
  19.04.2012 - usunięcie informacji o konsultacjach w sprawie ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  19.04.2012 - usunięcie zamówienia publicznego - Dokonanie zmiany "Propozycji planu aglomeracji".
  19.04.2012 - dodanie zarządzenia nr 67/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - Ludwikowice Kł. 
  19.04.2012 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kłodzkie.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz.
  19.04.2012 - dodanie zarzadzenia nr 66/12 z dnia 18 kwietnia 2012r. - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  20.04.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Witowski Andrzej.
  20.04.2012 - dodanie zarządzenia nr 68/12 z dnia 19 kwietnia 2012r. - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz.
  20.04.2012 - dodanie protokołu kontroli - Urząd Kontroli Skarbowej.
  24.04.2012 - usunięcie informacji o pracy urzędu gminy w dniu 21.04.2012 roku.
  24.04.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Skarbnik Gminy.
  25.04.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Dyrektor CKGNR.
  25.04.2012 - usunięcie informacji - Moja Firma Start.
  25.04.2012 - dodanie uchwał z XXIV sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 kwietnia 2012 roku.
  26.04.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Inne osoby wydające decyzje.
  26.04.2012 - dodanie informacji o wynikach referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Nowa Ruda i Rady Gminy Nowa Ruda.
  26.04.2012 -  dodanie oświadczenia majątkowego - Inne osoby wydające decyzje, Jednostki organizacyjne.
  27.04.2012 -  dodanie zamówienia publicznego - Usługa polegająca na publikacji reklama Gminy Nowa Ruda w prasie lokalnej- w ramach powiatu kłodzkiego
  30.04.2012 -  dodanie uchwały nr III/6/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 18 kwietnia 2012 roku.


                                                                 Maj 2012


  7.05.2012 -  dodanie oświadczenia majątkowego - Inne osoby wydające decyzje, Jednostki organizacyjne.
  7.05.2012 -  dodanie oświadczenia majątkowego - Jednostki organizacyjne.
  7.05.2012 -  dodanie:
  - Protokół nr XXIV/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 20 kwietnia 2012 roku
  - Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2012 roku
  7.05.2012 -  dodanie:
  - zarzadzenie nr 70/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku
  - zarządzenie nr 73/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Jugów.
  7.05.2012 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sokolec.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  8.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 18/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku.
  8.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 63/12 z dnia 10 kwietnia 2012 roku - informacja w sprawie sprawozdania z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi i innymi podmiotami.
  8.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 71/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku.
  9.05.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 76/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
  - nr 74/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
  - nr 79/12 z dnia 9 maja 2012 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze,
  - nr 80/12 z dnia 9 maja 2012 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze, Włodowice.
  10.05.2012 - dodanie informacji o szkoleniu organizacji pozarządowych i klubów sportowych.
  10.05.2012 - dodanie informacji - VIII Gala Nagród Gospodarczych.
  11.05.2012 - dodanie artykułów:
  - 18 lat na rynku
  - Konkurs recytatorski
  - Święto Ziemi.
  11.05.2012 - dodanie zaproszeń
  - III piknik cross country.
  - Zawody wędkarskie.
  11.05.2012 - dodanie  zamówienia publicznego - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie.
  14.05.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 77/12 z dnia 8 maja 2012 roku
  - nr 78/12 z dnia 9 maja 2012 roku.
  14.05.2012 - usunięcie informacji:
  - Referendum Gminne.
  - Dofinansowanie do projektów turystycznych
  - o funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Kontaktowego ds. RPO WD w Kłodzku.
  - w sprawie warunków uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.
  - wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2010r, osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r i osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2010 r.
  14.05.2012 - usunięcie zaproszeń
  - III piknik cross country.
  - Zawody wędkarskie.
  14.05.2012 - usunięcie zamówienia publicznego - Usługa polegająca na publikacji reklamy Gminy Nowa Ruda w prasie lokalnej - w ramach powiatu kłodzkiego.
  14.05.2012 - usunięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie.
  14.05.2012 - usunięcie informacji - Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Miasta i Gminy Nowa Ruda. 
  14.05.2012 - dodanie informacji dla osób niesłyszących.
  15.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 82/12 z dnia 9 maja 2012 roku.
  15.05.2012 - dodanie informacji - Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej uruchomił bezpłatną pomoc prawną w 3 Biurach Terenowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
  16.05.2012 - dodanie:
  - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011r. 
  - Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2011r. 
  - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2011r. 
  16.05.2012 - dodanie zarządzenie nr 88/12 z dnia 15 maja 2012 roku - I rokowania na sprzedaż nieruchomości - Świerki nr 86.
  16.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 85/12 z dnia 11 maja 2012 roku.
  16.05.2012 - dodanie wyboru oferty zamówienia publicznego - Usługa polegająca na publikacji reklamy Gminy Nowa Ruda w prasie lokalnej.
  16.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 69/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
  16.05.2012 - dodanie zaproszenia na XXV sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  16.05.2012 - usunięcie zaproszenia na XXIV sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  17.05.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 86/12 z dnia 14 maja 2012 roku.
  - nr 87/12 z dnia 15 maja 2012 roku.
  - nr 89/12 z dnia 15 maja 2012 roku
  17.05.2012 - dodanie konkursów na stanowiska dyrektora: 
  - Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie
  - Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich
  - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Św. Wojciecha we Włodowicach
  - Zespołu Szkół Nr 4 w Woliborzu
  17.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 49/12 z dnia 26 marca 2012 roku.
  18.05.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 47/12 z dnia 26 marca 2012r,
  - nr 48/12 z dnia 30 marca 2012r,
  - nr 55/12 z dnia 30 marca 2012r.
  - nr 44/12 z dnia 23 marca 2012r.
  - nr 45/12 z dnia 23 marca 2012r.
  - nr 46/12 z dnia 26 marca 2012r.
  18.05.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 92/12 z dnia 17 maja 2012r. - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  - nr 93/12 z dnia 17 maja 2012r. - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  18.05.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Odbudowa drogi gminnej ul. Jabłońska dr 766, 768 w Jugowie.
  21.05.2012 - usunięcie informacji o szkoleniu organizacji pozarządowych i klubów sportowych.
  23.05.2012 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  - informacji - Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej uruchomił bezpłatną pomoc prawną w 3 Biurach Terenowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 
  - informacji - VIII Gala Nagród Gospodarczych,
  - zawiadomienia - zmiana cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 
  - informacji - Główny Urząd Statystyczny corocznie prowadzi na terenie całego kraju Reprezentacyjne Badania Gospodarstw Rolnych.
  - informacji -  sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2011 rok.
  23.05.2012 - dodanie zarządzenia nr 99/12 z dnia 23 maja 2012 roku.
  23.05.2012 - dodanie informacji - kampania wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.
  23.05.2012 - dodanie wzoru oferty do zamówienia publicznego - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie.
  24.05.2012 - dodanie ogłoszenia sprawie zmiany decyzji nr 40/2005 z dnia 27 września 2005r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków.
  25.05.2012 - dodanie uchwał z XXV sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2012 roku.
  25.05.2012 - dodanie ogłoszenia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków.
  28.05.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 101/12 z dnia 23 maja 2012 roku - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomości - Sokolec.
  - nr 98/12 z dnia 22 maja 2012 roku -  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaz nieruchomości - Jugów.
  - nr 97/12 z dnia 18 maja 2012 roku
  - nr 91/12 z dnia 17 maja 2012 roku
  - nr 75/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku.
  28.05.2012 - usunięcie:
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  - I przetarg ustny ograniczony dla osób będących właścicielami gruntów sąsiednich, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości - Wolibórz nr 82.
  29.05.2012 - dodanie artykułów:
  - Piknik Cross Country
  - Poszerzamy wiedzę o zdrowiu.
  - Dzień Dziecka
  - Zakończenie sekcji
  29.05.2012 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 125/11 z dnia 25 maja 2011 roku.
  - nr 83/12 z dnia 10 maja 2012 roku
  - nr 65/12 z dnia 16 kwietnia 2012 roku.
  - nr 103/12 z dnia 28 maja 2012 roku
  - nr 90/12 z dnia 17 maja 2012 roku.
  29.05.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Odbudowa muru oporowego na Potoku Jugowskim w rejonie budynków komunalnych nr 49 i 50 ul. Główna w Jugowie.
  29.05.2012 - dodanie informacji - Święto Twierdzy Srebrna Góra 2012.
  29.05.2012 - usunięcie zamówienia publicznego - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie.
  30.05.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Modernizacja chodnika w Jugowie, ul. Główna. 


                                                        Czerwiec 2012

  1.06.2012 - dodanie informacji o pracy Urzędu Gminy w dniu 2 czerwca 2012 roku.
  4.06.2012 - dodanie protokołu - Urząd Kontroli Skarbowej.
  4.06.2012 - dodanie informacji pokontrolnej - Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.
  4.06.2012 - usunięcie informacji o pracy Urzędu Gminy w dniu 2 czerwca 2012 roku.
  4.06.2012 - dodanie zarządzenia nr 106/12 z dnia 29 maja 2012 roku.
  5.06.2012 - dodanie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Nowa Ruda. 
  5.06.2012 - dodanie protokołu kontroli - Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej.
  5.06.2012 - usunięcie zawiadomienia:
  - o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda nr 3 w Świerkach. 
  o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda nr 4 we Włodowicach. 
  5.06.2012 - usunięcie zamówienia publicznego - Odbudowa drogi gminnej ul. Jabłońska dr 766, 768 w Jugowie.
  5.06.2012 - usunięcie zawiadomienia o wyborze oferty na zadania:
  - Usługa polegająca na publikacji reklamy Gminy Nowa Ruda w prasie lokalnej
   - Transport materiału kamiennego (kruszywa) na wskazane przez Zamawiającego
  miejsce na terenie Gminy Nowa Ruda.
  5.06.2012 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty na zadanie - Odbudowa drogi gminnej ul. Jabłońska dr 766, 768 w Jugowie.
  5.06.2012 - dodanie zarządzenia nr 105/12 z dnia 29 maja 2012 roku.
  6.06.2012 - usunięcie informacji o XXV sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  6.06.2012 - dodanie informacji o XXVI sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  6.06.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Nowa Ruda.
  6.06.2012 - dodanie artykułów:
  - Dzień Dziecka
  - Dzień Prymicji
  - Spotkanie z pisarką
  - Biblioteka.
  6.06.2012 - dodanie zarządzenia nr 84/12 z dnia 10 maja 2012 roku.
  6.06.2012 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  6.06.2012 - dodanie informacji o pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda dnia 8 czerwca 2012 roku.
  11.06.2012 - usunięcie informacji:
  - o pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda dnia 8 czerwca 2012 roku,
  - Święto Twierdzy Srebrna Góra 2012
  11.06.2012 - dodanie:
  - protokół kontroli zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków- Etap II.
  - autokorekta do informacji pokontrolnej nr RPDS.06.04.00-02-023/09-01.
  12.06.2012 - dodanie protokołu nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 maja 2012 roku.
  12.06.2012 - dodanie artykułów:
  - Noc w szkole
  - Strefa młodego kibica
  - Wyjazd do Parlamentu Europejskiego
  - Nordic Walking
  - Dzień Dziecka
  - Warsztaty
  12.06.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Przewodniczący Rady Gminy.
  14.06.2012 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - maszt telekomunikacyjny.
  14.06.2012 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa mostu.
  15.06.2012 - dodanie uchwał z XXVI sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13 czerwca 2012 roku.
  15.06.2012 - dodanie zarządzenia nr 104/12 z dnia 29 maja 2012 roku.
  18.06.2012 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 114/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  - nr 115/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku - nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym.
  18.06.2012 - dodanie zarządzenia nr 107/12 z dnia 29 maja 2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz nr 56.
  18.06.2012 - usunięcie:
  - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze, Włodowice,
  - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przygórze.
  19.06.2012 - aktualizacja wniosku - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  19.06.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 116/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  - nr 117/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Jugowie.
  - nr 118/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  - nr 119/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  19.06.2012 - dodanie wyniku zamówienia publicznego - Odbudowa muru oporowego na Potoku Jugowskim w rejonie budynków komunalnych 49 i 50 w Jugowie.
  19.06.2012 - dodanie unieważnienia zamówienia publicznego - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kł.
  19.06.2012 - dodanie korekty oświadczenia majątkowego - Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda.
  20.06.2012 - aktualizacja zarządzenia nr 47/12 z dnia 26 marca 2012 roku. 
  20.06.2012 - usunięcie ogłoszeń o zamówieniach publicznych:
  - Modernizacja chodnika w Jugowie ul. Główna
  - Odbudowa muru oporowego na Potoku Jugowskim w rejonie budynków komunalnych nr 49 i 50 ul. Główna w Jugowie.
  20.06.2012 - dodanie wyniku zamówienia publicznego - Modernizacja chodnika w Jugowie, ul. Główna.
  21.06.2012 - dodanie zarządzenia nr 112/12 z dnia 29 maja 2012 roku.
  22.06.2012 - dodanie artykułów:
  - Dzieci Dzieciom,
  - Dzień Dziecka
  - Zakończenie sekcji
  - Konkurs plastyczny. 
  26.06.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - 120/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku
  - 122/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku
  - 123/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku
  - 129/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
  - 130/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
  - 131/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
  26.06.2012 - dodanie informacji o XXVII sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  26.06.2012 - usunięcie informacja o XXVI sesji Rady Gminy Nowa Rudy.
  28.06.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 132/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku
  - nr 126/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku.
  28.06.2012 - dodanie artykułów:
  - Wycieczka do Zamku Książ
  - Wycieczka do Zamku Grodno
  - Spotkanie z piosenką biesiadną
  - Lekcja z tradycji ludowych
  - Konkurs plastyczny
  29.06.2012 - dodanie zarządzenia nr 128/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku.
  29.06.2012 - dodanie informacji o przyjmowaniu interesantów w dniu 2.07.2012r.

                                                                 Lipiec 2012

  2.07.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 136/12 z dnia 28 czerwca 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bieganów.
  - nr 137/12 z dnia 28 czerwca 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków, Czerwieńczyce.
  2.07.2012 - dodanie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13 czerwca 2012 roku.
  2.07.2012 - dodanie informacji dotyczącej projektu - Równy start to równe szanse"
  2.07.2012 - dodanie informacji - zawody sportowo-pożarnicze.
  2.07.2012 - dodanie zarządzenia nr 138/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz.
  3.07.2012 - usunięcie informacji o przyjmowaniu interesantów w dniu 2.07.2012r.
  4.07.2012 - dodanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania mieniem komunalnym.
  4.07.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - jednostki organizacyjne.
  5.07.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - jednostki organizacyjne. 
  5.07.2012 - dodanie:
  - List intencyjny - Partnerstwo Noworudzko-Kołobrzeski
  - Deklaracja Aglomeracji Wałbrzyskiej.
  - Deklaracja - Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie.
  5.07.2012 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  5.07.2012 - dodanie informacji o pracy urzędu w dniu 6.07.2012r.
  9.07.2012 - usunięcie:
  - informacji o pracy urzędu w dniu 6.07.2012r.
  - informacji o zawodach sportowo-pożarniczych
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz nr 56.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Sokolec.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  - I rokowania na sprzedaż nieruchomości - Świerki nr 86.
  - informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  - informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - informacji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków w zakresie wprowadzenia dodatkowych działek. 
  - informacji w sprawie zmiany decyzji nr 40/2005 z dnia 27 września 2005r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków. 
  - informacji w sprawie utworzenia w Gminie Nowa Ruda zespołu interdyscyplinarnego.
  9.07.2012 - dodanie uchwał z XXVII sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 lipca 2012 roku.
  9.07.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 149/12 z dnia 9 lipca 2012r.
  - nr 146/12 z dnia 4 lipca 2012r.
  - nr 125/12 z dnia 20 czerwca 2012r. 
  10.07.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 139/12 z dnia 29 czerwca 2012r.
  - nr 140/12 z dnia 29 czerwca 2012r.
  - nr 141/12 z dnia 29 czerwca 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Ludwikowice, Jugów, Przygórze, Bożków.
  - nr 144/12 z dnia 2 lipca 2012r. 
  11.07.2012 - dodanie informacji w sprawie przedłużenia naboru wniosków na stypendia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym. 
  12.07.2012 - dodanie artykułów:
  - 304 Triduum Bożkowskie,
  - II Bieg Trzech Wież
  - Odznaczony za długoletnią służbę
  - Drzwi do szkoły. 
  12.07.2012 - dodanie informacji w sprawie realizowania projektu "Dolnośląska e-szkoła" 
  12.07.2012 - dodanie komunikatu Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 9 lipca 2012r.
  13.07.2012 - dodanie zarządzenia nr 150/12 z dnia 10 lipca 2012r.
  16.07.2012 - dodanie ogłoszenia
  w sprawie wydania decyzji dla zadania polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 89 obręb Nowa Wieś Kłodzka.
  16.07.2012 - usunięcie ogłoszenia o naborze - Podinspektor do spraw gospodarowania mieniem komunalnym w Referacie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  17.07.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 152/12 z dnia 12 lipca 2012 roku.
  - nr 153/12 z dnia 12 lipca 2012 roku.
  - nr 154/12 z dnia 12 lipca 2012 roku.
  - nr 155/12 z dnia 12 lipca 2012 roku.
  - nr 156/12 z dnia 12 lipca 2012 roku.
  17.07.2012 - dodanie zarządzenia nr 159/12 z dnia 16 lipca 2012r. - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz.
  17.07.2012 - dodanie artykułów:
  - Niecodzienna Wizyta
  - Festyn
  - Park linowy
  - Noc Świętojańska
  17.07.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Jednostki organizacyjne.
  18.07.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 142/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku
  - nr 143/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku
  - nr 158/12 z dnia 13 lipca 2012 roku.
  19.07.2012 - dodanie zarządzenia nr 160/12 z dnia 18 lipca 2012 roku.
  19.07.2012 - dodanie sprawozdań - Rb NDS II kwartał 2012 - Rb NDS I kwartał 2012
  23.07.2012 - dodanie informacji o otwarciu basenu w Jugowie.
  23.07.2012 - dodanie zarządzenia nr 157/12 z dnia 13 lipca 2012 roku.
  24.07.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  24.07.2012 - dodanie oświadczeń majątkowych - jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda.
  25.07.2012 - dodanie artykułów:
  - Walka z żywiołem
  - Zawody Sportowo-Pożarnicze.
  25.07.2012 - dodanie specyfikacji do zamówienia publicznego -  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  25.07.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie.
  26.07.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 165/12 z dnia 24 lipca 2012r. - II rokowania na sprzedaż nieruchomości - Świerki nr 86.
  - nr 163/12 z dnia 24 lipca 2012r.
  - nr 162/12 z dnia 24 lipca 2012r.
  26.07.2012 - usunięcie:
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów, Przygórze, Ludwikowice Kł, Bożków.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wolibórz.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bożków, Czerwieńczyce.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bieganów.
  26.07.2012 - dodanie informacji o przyjmowaniu interesantów.
  30.07.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Odbudowa trzech mostów na potoku Bożkowskim.
  31.07.2012 - zmiana specyfikacji zamówienia publicznego - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.

                                                             Sierpień 2012

  2.08.2012 - Zarządzenie nr 171/12 z dnia 2 sierpnia 2012r. - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomościm - Włodowice.
  3.08.2012 - zarządzenie nr 170/12 z dnia 1 sierpnia 2012r.
  3.08.2012 - usunięcie informacji o przyjmowaniu interesantów.
  3.08.2012 - dodanie informacji o przyjmowaniu interesantów.
  6.08.2012 - usunięcie informacji o przyjmowaniu interesantów.
  7.08.2012 - zarządzenie nr 172/12 z dnia 3 sierpnia 2012r.
  8.08.2012 - wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie publiczne -  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  9.08.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - Jednostki organizacyjne.
  10.08.2012 - zarządzenie nr 180/12 z dnia 10 sierpnia 2012r.
  13.08.2012 - wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie publiczne - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie.
  16.08.2012 - dodanie oświadczenia majątkowego - jednostki organizacyjne.
  16.08.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 166/12 z dnia 24 lipca 2012r.
  - nr 127/12 z dnia 21 czerwca 2012r.
  16.08.2012 - protokół nr XXVII/12 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 lipca 2012r.
  16.08.2012 - usunięcie zamówień publicznych:
  - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie
  - Odbudowa trzech mostów na potoku Bożkowskim.
  - Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów Gminy Nowa Ruda na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
  16.08.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie.
  16.08.2012 - dodanie zarządzenia nr 182/12 z dnia 13 sierpnia 2012r.
  16.08.2012 - dodanie zarządzenia nr 181/12 z dnia 13 sierpnia 2012r.
  16.08.2012 - usunięcie:
  - ogłoszenia w sprawie wydania decyzji dla zadania polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 89 obręb Nowa Wieś Kłodzka. 
  - ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowy mostów.
  - informacji w sprawie realizowania projektu "Dolnośląska e-szkoła" 
  - informacji dotycząca projektu "Równy start to równe szanse". 
  16.08.2012 - dodanie informacji - Społeczni karmiciele kotów.
  20.08.2012 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania mieniem komunalnym.
  20.08.2012 - dodanie wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania mieniem komunalnym.
  21.08.2012 - dodanie zarządzenia nr 183/12 z dnia 17 sierpnia 2012r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sokolec.
  21.08.2012 - usunięcie zawiadomień o wyborze nakorzystniejszej ofrty:
  - Modernizacja chodnika w Jugowie ul. Główna.
  - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia - Budowa kanału DN 800 z wylotem do rzeki Włodzicy w m. Ludwikowice Kłodzkie.
  - Odbudowa muru oporowego na Potoku Jugowskim w rejonie budynków komunalnych nr 49 i 50 w Jugowie.
  - Odbudowa drogi gminnej ul. Jabłońska dr 766, 768 w Jugowie.
  22.08.2012 - dodanie artykułów:
  - Jugowianki w Grzybowie,
  - III bieg za nami
  - Nowy kącik dla dzieci,
  - Folklor Pod Kalenicą.
  22.08.2012 - dodanie informacji w sprawie przyjmowania interesantów,
  22.08.2012 - dodanie zarządzenie nr 184/12 z dnia 17 sierpnia 2012 roku.
  27.08.2012 - zmiana wynikow konkursu do gmk.
  28.08.2012 - usuniecie informacji o przyjeciu interesantow przez sarbnik.

                                                        Wrzesień 2012

  3.09.2012 - dodanie sprawozdania z realizacji projektu pn. „Równy start to równe szanse”.
  5.09.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda.
  - nr 192/12 z dnia 29 sierpnia 2012r
  - nr 188/12 z dnia 24 sierpnia 2012r
  - nr 186/12 z dnia 17 sierpnia 2012r 
  5.09.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda.
  - nr 190/12 z dnia 24 sierpnia 2012r.
  - nr 191/12 z dnia 24 sierpnia 2012r.
  5.09.2012 - usunięcie informacji:
  - Odbieranie odpadów komunalnych
  - Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  5.09.2012 - dodanie rejestru informacji regulowanej.
  5.09.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 187/12 z dnia 17 sierpnia 2012r.
  - nr 194/12 z dnia 29 sierpnia 2012r.
  7.09.2012 - dodanie zamówienia publicznego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, w roku szkolnym 2012/2013.
  12.09.2012 - usunięcie:
  - II rokowania na sprzedaż nieruchomości - Świerki 86.
  - II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz.
  - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sokolec.
  12.09.2012 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 199/12 z dnia 10 września 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kł.
  - nr 198/12 z dnia 10 września 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kł.
  - nr 197/12 z dnia 6 września 2012r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Przygórze.
  - nr 185/12 z dnia 17 sierpnia 2012r.
  14.09.2012 - dodanie protokołu z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków - etap II.
  14.09.2012 - dodanie zamówienia publicznego:
  - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  - Dostawa węgla, miału i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Świetlic i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda
  14.09.2012 - dodanie zarządzenia nr 202/12 z dnia 10 września 2012r.


  ciąg dalszy


  Administrator BIP - Hryckiewicz Mateusz

  Koordynator BIP - Hryckiewicz Mateusz
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-01-02 (2150 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied