BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 15 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej w 2015 roku


                                                    Styczeń 2015

  07.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda;
  - nr 1025/14 z dnia 30 stycznia 2014r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży.
  - nr 1026/14 z dnia 30 stycznia 2014r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży.
  - nr 1/15 z dnia 5 stycznia 2015r. - I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości.
  - nr 2/15 z dnia 5 stycznia 2015r. - I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości.
  07.01.2015 - usunięcie informacji o pracy urzedu w dniach 31.12.2014r i 2.01.2015r. 
  07.01.2015 - dodanie zaproszenia do składania ofert 
  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej działka nr 112/2 we Włodowicach
  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów"
  07.01.2015 - dodanie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych.
  07.01.2015 - dodanie postanowienia w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Rudzie.
  08.01.2015 - dodanie informacji dotyczącej harmonogramu odbioru odpadów.
  08.01.2015 - dodanie protokołu nr II/14 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia 2014r.
  08.01.2015 - dodanie informacji na temat oświadczeń majątkowych.
  08.01.2015 - dodanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  08.01.2015 - dodanie informacji o wydłużeniu terminu składania oferyt - "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów"
  09.01.2015 - aktualizacja danych - podatek leśny, rolny, od nieruchomości.
  09.01.2015 - aktualizacja danych - komisje Rady Gminy.
  09.01.2015 - dodanie odpowiedzi na pytania - "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów"
  09.01.2015 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy.
  12.01.2015 - dodanie zaproszenia do składania ofert - Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmiany decyzji 
  13.01.2015 - dodanie zarządzenia nr 4/15 z dnia 7 stycznia 2015r.
  13.01.2015 - aktualizacja rejestru działalności regulowanej.
  13.01.2015 - dodanie druku zgłoszenia kandydatów do OKW.
  13.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 3/15 z dnia 5 stycznia 2015r.
  - nr 5/15 z dnia 7 stycznia 2015r.
  - nr 6/15 z dnia 7 stycznia 2015r.
  - nr 7/15 z dnia 12 stycznia 2015r.
  - nr 1028/14 z dnia 31 grudnia 2014
  - nr 1029/14 z dnia 31 grudnia 2014
  14.01.2015 - usunięcie zawiadomień o wyborze oferty:
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2014/2015
  - zadanie nr 13
  - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2014/2015
  - zadanie nr 12 - zadanie nr 11 - zadanie nr 8 9 10 - zadanie nr 7 - zadanie nr 6 - zadanie nr 5 - zadanie nr 4     - zadanie nr 3 - zadanie nr 2 - zadanie nr 1
  - Dostawa węgla, miału i koksu do Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Sal wiejskich  i OSP z terenu Gminy Nowa Ruda.
  - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Hal Sportowych z terenu Gminy Nowa Ruda.
  - Odbudowa drogi gminnej dz. nr 321 w Dzikowcu - od km 0+000 do km 1+100.
  - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przygórzu działka nr 254
  14.01.2015 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze.
  15.01.2015 - dodanie protokołu nr III/14 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2014r.
  15.01.2015 - dodanie zarządzenia nr 8/15 z dnia 14 stycznia 2015r.
  16.01.2015 - dodanie obwieszczenia o okręgach wyborczych w  wyborach uzupełniających.
  16.01.2015 - aktualizacja danych - podatek od środków transportowych.
  16.01.2015 - dodanie konsultacji - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 
  19.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 12/15 z dnia 16 stycznia 2015r.
  - nr 11/15 z dnia 15 stycznia 2015r.
  - nr 9/15 z dnia 15 stycznia 2015r.
  - nr 14/15 z dnia 19 stycznia 2015r - wykaz nieruchomości do sprzedaży
  - nr 15/15 z dnia 19 stycznia 2015r - wykaz nieruchomości do sprzedaży
  19.01.2015 - dodanie uzupełnienia zawiadomienia o wyborze oferty - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze
  19.01.2015 - usunięcie:
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Czerwieńczyce.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Wolibórz
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Włodowice.
  - sprzedaży w drodze III ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Jugów
   - sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Dworki.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Ludwikowice Kł.
  20.01.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 18/15 z dnia 20 stycznia 2015r.
  - nr 16/15 z dnia 20 stycznia 2015r.
  - nr 17/15 z dnia 20 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży. 
  21.01.2015 - dodanie konsultacji - Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2014-2020. 
  21.01.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 19/15 z dnia 20 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży,
  - nr 20/15 z dnia 20 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży,
  - nr 21/15 z dnia 20 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży,
  - nr 22/15 z dnia 20 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży,
  - nr 25/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości,
  - nr 23/15 z dnia 20 stycznia 2015r.
  - nr 24/15 z dnia 20 stycznia 2015r.
  21.01.2015 - dodanie informacji GKW.
  21.01.2015 - dodanie protokołu nr 4/14 z kontroli Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach.
  22.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 13/15 z dnia 16 stycznia 2015r.
  22.01.2015 - dodanie zaproszenia do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze".
  22.01.2015 - usunięcie zaproszeń do złożenia oferty:
  - Wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmiany decyzji.
  - Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej działka nr 112/2 we Włodowicach.
  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów" 
  22.01.2015 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów.
  23.01.2015 - dodanie informacji - Samorządowy Informator SMS.
  23.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 76/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 75/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 74/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 73/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 72/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 71/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 70/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 69/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 68/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 67/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 66/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 65/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 64/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 63/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 62/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 61/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 60/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 59/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 58/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 57/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 56/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 55/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 54/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 53/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 52/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 51/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 50/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 49/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 48/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 47/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 46/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 45/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 44/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 43/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 42/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 41/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 40/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 39/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 38/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 37/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 36/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 35/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 34/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 33/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 32/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 31/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 30/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 29/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 28/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 27/15 z dnia 21 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 26/15 z dnia 21 stycznia 2015r. 
  - nr 78/15 z dnia 22 stycznia 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży
  23.01.2015 - dodanie unieważnienia postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów"
  23.01.2015 - dodanie informacji o segregacji.
  26.01.2015 - dodanie zamówienia publicznego - Pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów"
  26.01.2015 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty -
  Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmiany decyzji.
  26.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 81/15 z dnia 23 stycznia 2015r.
  - nr 82/15 z dnia 23 stycznia 2015r.
  - nr 83/15 z dnia 23 stycznia 2015r.
  27.01.2015 - dodanie zaproszenia nr IV sesję Rady Gminy Nowa Ruda
  27.01.2015 - usunięcie zaproszenia na III sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  27.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 84/15 z dnia 26 stycznia 2015r. - III przetarg na sprzedaż nieruchomości
  - nr 85/15 z dnia 26 stycznia 2015r. - III przetarg na sprzedaż nieruchomości
  - nr 86/15 z dnia 26 stycznia 2015r. - III przetarg na sprzedaż nieruchomości
  - nr 87/15 z dnia 26 stycznia 2015r. - II przetarg na sprzedaż nieruchomości
  27.01.2015 - dodanie informacji o zwrocie podatku akcyzowego w 2015 roku.
  27.01.2015 - dodanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015r. 
  28.01.2015 - dodanie oświadczenia majątkowego - zastępca wójta.
  29.01.2015 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty - Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej działka nr 112/2 we Włodowicach.
  29.01.2015 - dodanie zaproszenia do składania ofert - Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Nowa Ruda.
  30.01.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 79/15 z dnia 22 stycznia 2015r.
  - nr 1010/14 z dnia15 grudnia 2014r. 
  - nr 95/15 z dnia 30 stycznia 2015r,
  - nr 94/15 z dnia 30 stycznia 2015r,
  - nr 90/15 z dnia 28 stycznia 2015r.

                                                             
    Luty 2015

  3.02.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 89/15 z dnia 26 stycznia 2015r.
  - nr 96/15 z dnia 30 stycznia 2015r.
  3.02.2015 - dodanie oświadczenia majątkowego - Wójt Gminy.
  3.02.2015 - dodanie:
  - Statystyczne badania rolnicze,
  - Statystyczne badania ankietowe w 2015 roku.
  - Spotkanie Obwodowej Komisji Wyborczej.
  - Uchwała nr 5/15 GKW w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Bożkowie. 
  3.02.2015 - dodanie uchwał z IV sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2015r.
  4.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 97/15 z dnia 2 lutego 2015r. - II przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  - nr 98/15 z dnia 2 lutego 2015r. - II przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  - nr 99/15 z dnia 2 lutego 2015r. - II przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  - nr 100/15 z dnia 2 lutego 2015r. - II przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  - nr 101/15 z dnia 2 lutego 2015r. - II przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  4.02.2015 - usunięcie:
  - sprzedaż w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Włodowice
  - sprzedaż w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Włodowice
  - sprzedaż w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Włodowice.
  - sprzedaż w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Bartnica.
  - sprzedaż w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda - Bartnica.
  - zamówienie publiczne -
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów"
  - zamówienie publiczne - Pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze".
  4.02.2015dodanie protokołu kontroli dróg publicznych kategorii gminnej.
  4.02.2015dodanie wyboru nakorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego operacji pn.: "Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajanów" 
  4.02.2015dodanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2015 roku
  4.02.2015dodanie komunikatu dla płatników składek KRUS.
  5.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 114/15 z dnia 4 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy, 
  - nr 113/15 z dnia 4 lutego 2015r
  - nr 112/15 z dnia 4 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy, 
  - nr 111/15 z dnia 4 lutego 2015r
  - nr 110/15 z dnia 4 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy, 
  - nr 109/15 z dnia 4 lutego 2015r
  - nr 108/15 z dnia 4 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy, 
  - nr 107/15 z dnia 4 lutego 2015r
  - nr 104/15 z dnia 4 lutego 2015r. - I przetarg na sprzedaż nieruchomości.
  5.02.2015 - dodanie uchwały nr III/41/2015 RIO z dnia 27 stycznia 2015r.
  6.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 106/15 z dnia 4 lutego 2015r
  - nr 103/15 z dnia 3 lutego 2015r.
  - nr 91/15 z dnia 28 stycznia 2015r.
  - nr 88/15 z dnia 26 stycznia 2015r.
  - nr 80/15 z dnia 23 stycznia 2015r.
  - nr 93/15 z dnia 28 stycznia 2015r.
  - nr 105/15 z dnia 4 lutego 2015r.
  6.02.2015 - dodanie wyboru oferty - Pełnienie nadzoru inwentorskiego operacji pn:"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze"
  9.02.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 102/15 z dnia 2 lutego 2015r.
  10.02.2015 - dodanie projektu edukacji ekonomicznej "Na Własne Konto".
  10.02.2015 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 118/15 z dnia 10 lutego 2015r.
  - nr 119/15 z dnia 10 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżazwy
  - nr 115/15 z dnia 9 lutego 2015r.
  - nr 116/15 z dnia 9 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżazwy
  - nr 120/15 z dnia 10 lutego 2015r. - konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
  10.02.2015 - dodanie oświadczeń majątkowych - Radni.
  10.02.2015 - usunięcie informacji:
  -
  dla płatników składek KRUS. 
  -
  Statystyczne badania rolnicze 
  -
  Statystyczne badania ankietowe w 2015r. 
  - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
  10.02.2015 - dodanie zamówienia publicznego - Opracowanie bazy danych do aplikacji - Mobilny przewodnik górski.
  11.02.2015 - dodanie zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 121/15 z dnia 10 lutego 2015r. - I przetrag na sprzedaż nieruchomości.
  - nr 122/15 z dnia 10 lutego 2015r.
  11.02.2015 - usunięcie:
  - wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Krajanów.
  sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego - Bartnica.
  - sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości - Włodowice.
  - sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości - Włodowice.
  - sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości - Wolibórz.
  - sprzedaży w drodze I ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości - Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Krajanów.
  -
  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bartnica.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kł.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kł.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kł.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kł.

  -
  wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dzikowiec.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bożków.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Wolibórz.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Wolibórz.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.

  -
  wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Bartnica.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Przygórze.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kł.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kł.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dzikowiec.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Ludwikowice Kł.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Jugów.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Dworki.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Włodowice.
  - wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.
  -
  wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Jugów.
  - zamówienia publicznego - Opracowanie bazy danych do aplikacji - Mobilny przewodnik górski.
  11.02.2015 - dodanie informacji o Wyborach Prezydenckich.
  12.02.2015 - dodanie zamówienia publicznego - Usługa świadczona drogą elektroniczną dla turystów.
  13.02.2015 - dodanie zarządzenia nr 127/15 z dnia 13 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży.
  16.02.2015 - dodanie zarządzenia nr 123/15 z dnia 11 lutego 2015r.
  16.02.2015 - dodanie protokołu nr IV/15 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2015r.
  16.02.2015 - dodanie obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 lutego 2015r.
  16.02.2015 - dodanie informacji do wyborów prezydenckich:
  - głosowanie korespondencyjne
  - uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  17.02.2015 - dodanie informacji o naborze dzieci do sekcji piłki nożnej.
  18.02.2015 - dodanie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych - Ludwikowice Kł.
  18.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 135/15 z dnia 18 lutego 2015 roku.
  - nr 134/15 z dnia 18 lutego 2015 roku.
  19.02.2015dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 126/15 z dnia 11 lutego 2015 roku.

  - nr 130/15 z dnia 16 lutego 2015r.
  - nr 131/15 z dnia 16 lutego 2015r.
  23.02.2015dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 155/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 154/15 z dnia 18 lutego 2015r.
  - nr 153/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 152/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 151/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 150/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 149/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 148/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 147/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 146/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 145/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 144/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 143/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 142/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 141/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 140/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 139/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 138/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 137/15 z dnia 18 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy.
  - nr 136/15 z dnia 18 lutego 2015r.

  - nr 132/15 z dnia 16 lutego 2015r.
  - nr 117/15 z dnia 9 lutego 2015r.

  23.02.2015dodanie informacji o konsultacjach PGN na lata 2014-2020.
  23.02.2015 - usunięcie:
  - zamówienie publiczne - Usługa świadczona drogą elektroniczną dla turystów
  - zamówienie publiczne - Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Nowa Ruda. 
  24.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 129/15 z dnia 13 lutego 2015r.
  - nr 128/15 z dnia 13 lutego 2015r.
  25.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 160/15 z dnia 24 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do sprzedaży.
  - nr 161/15 z dnia 23 lutego 2015r. - II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości.
  25.02.2015 - dodanie obwieszczenia w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda.
  26.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 158/15 z dnia 23 lutego 2015r.
  - nr 157/15 z dnia 23 lutego 2015r.
  - nr 166/15 z dnia 25 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 165/15 z dnia 25 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 164/15 z dnia 25 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 162/15 z dnia 25 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  - nr 163/15 z dnia 25 lutego 2015r. - wykaz nieruchomości do dzierżawy,
  27.02.2015 - dodanie zarzadzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 169/15 z dnia 27 lutego 2015r. - Nabór na kierownika referatu IPR.

  - nr 170/15 z dnia 27 lutego 2015r. - Nabór na kierownika referatu GMK.

                                                               

  ciąg dalszy


  Administrator BIP - Piotr Brzóska


  Koordynator BIP - Iwona Sudoł
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-01-07 (3405 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied