BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 15 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej w 2016 roku


  WRZESIEŃ

  01.09.2016 r. -dodanie zarządzenia nr 522/16 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZS Nr 2 w Ludwikowicach Kł.
  01.09.2016 r. - usunięcie informacji o możliwości uzyskania zwrotu podatku zawartego w cenie paliwa (akcyza) dla rolników,
  01.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 545/16 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości,
  01.09.2016 r. - dodanie zarządzeń nr 546/16, 547/16, 548/16 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego,
  02.09.2016 r. - dodanie zarządzenie nr 489/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie GNR,
  02.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 550/16 z dnia 01.09.2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia symboli literowych osób prowadzących sprawy w Urzędzie Gminy Nowa Ruda,
  02.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 520/16 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie opracowania przez jednostki org. i komórki org. UGNR projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu GNR na 2017 rok
  05.09.2016 r. - dodanie ogłoszenia WGNR o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  05.09.2016 r. - dodanie zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia - oczyszczanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych rów J-C w Jugowie
  05.09.2016 r. - dodanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wraz z załącznikiem ,,0"
  06.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 521/16 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie GNR na rok 2016,
  07.09.2016 r. - dodanie zarządzeń nr 554/16-562/16 z dnia 06.09.2016 r. w sprawie dzierżawy gruntów w trybie bezprzetargowym nieruchomości oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego,
  07.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 553/16 z dnia 06.09.2016 r. zmieniającego zarządzenie w spr. dzierżawy nieruchomości i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego,
  08.09.2016 r. - dodanie Zarządzenia nr 490/16 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu GNR, inf. o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz inf. o przebiegu wykonania planu finansowego inst. kultury za I półrocze 2016 r.
  08.09.2016 r. - dodanie informacji o posiedzeniu komisji RGNR,
  08.09.2016 r. - dodanie rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Nowa Ruda,
  08.09.2016 r. - dodanie informacji o postępowaniu - udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,  Przebudowa drogi gminnej we wsi Bartnica",
  08.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 563/16 z dnia 08.09.2016 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego,
  9.09.2016r. - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 569/16 z dnia 9 września 2016 roku,

  - nr 568/16 z dnia 9 września 2016 roku,
  - nr 567/16 z dnia 9 września 2016 roku,
  - nr 566/16 z dnia 9 września 2016 roku,
  - nr 565/16 z dnia 8 września 2016 roku,
  - nr 564/16 z dnia 8 września 2016 roku,
  - nr 551/16 z dnia 1 września 2016 roku,
  14.09.2016r. - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 571/16 z dnia 13 września 2016 roku,

  - nr 572/16 z dnia 13 września 2016 roku,
  - nr 573/16 z dnia 13 września 2016 roku,
  - nr 574/16 z dnia 13 września 2016 roku,
  14.09.2016r. - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 581/16 z dnia 14 września 2016 roku,

  - nr 580/16 z dnia 14 września 2016 roku,
  - nr 579/16 z dnia 14 września 2016 roku,
  - nr 578/16 z dnia 14 września 2016 roku,
  - nr 577/16 z dnia 14 września 2016 roku,
  - nr 576/16 z dnia 14 września 2016 roku,
  14.09.2016r. - aktualizacja danych - protokół nr XX/16 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2016 roku
  15.09.2016r. - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 575/16 z dnia 13 września 2016 roku,

  - nr 552/16 z dnia 6 września 2016 roku,
  - nr 584/16 z dnia 14 września 2016 roku,
  - nr 549/16 z dnia 1 września 2016 roku,
  16.09.2016r. - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 585/16 z dnia 16 września 2016 roku,

  - nr 586/16 z dnia 16 września 2016 roku,
  - nr 587/16 z dnia 16 września 2016 roku,
  - nr 589/16 z dnia 16 września 2016 roku,

  16.09.2016r. - dodanie zawiadomienia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  16.09.2016r. - dodanie zawiadomienia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  16.09.2016r. - dodanie zawiadomienia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  19.09.2016r. - dodanie uchwały Nr III/172/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 7 września 2016 roku.
  21.09.2016r. - dodanie zaproszenia do składania ofert - „Odbudowa mostka  w ciągu drogi o nr dz. 481 i 482 w Krajanowie [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]”
  26.09.2016r. -
  dodanie informacji o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej.
  26.09.2016r. - dodanie informacji o zaproszeniu na XXIII sesję Rady Gminy Nowa Ruda.
  26.09.2016r. - dodanie informacji o komisjach Rady Gminy Nowa Ruda.
  26.09.2016r. - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 598/16 z dnia 26 września 2016r.
  - nr 597/16 z dnia 26 września 2016r.
  - nr 596/16 z dnia 26 września 2016r.
  - nr 593/16 z dnia 21 września 2016r.
  26.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 595/16 z dnia 26.09.2016 r. w sprawie korzystania ze świetlic i sal wiejskich na terenie GNR oraz ustalenia opłat za ich wynajem,
  27.09.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 528/16 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
  29.09.2016 r. - dodanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia - ,, Odbudowa mostka w ciągu drogi o nr 481 i 482 w Krajanowie,
  07.10.2016 r. - usunięcie dokumentów z zakładki zamówienia publiczne do 30 000 euro - ,,Dobudowa mostka w ciągu drogi o nr 481 i 482 w Krajanowie ", ,, Przebudowa sieci oświatelenia ulicznego w miejscowości Włodowice dz nr 143", Odnowa Wsi Dolnośląskiej poprzez budowę siłowni plenerowej z elementami placu zabaw w Nowej Wsi Kł.", ,,Odbudowa drogi gminnej w Dzikowcu", ,,Odbudowa Dolnośląskiej Wsi w Gminie Nowa Ruda poprzez budowę siłowni plenerowej w Woliborzu',
  14.10.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 594/16 z dnia 21.09.2016 r. w spr. Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez GNR
  27.10.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 570/16 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2016
  27.10.2016 r. - dodanie zarządzeń nr 590/16, 591/16 z dnia 19.09.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
  27.10.2016 r. - dodanie zarządzenia nr 588/16 z dnia 16..09.2016 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność GNR,   
  ciąg dalszy
  ciąg dalszy
  ciąg dalszy
  ciąg dalszy

  ciąg dalszy 


  ...........................


  ,
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2015-12-21 (2553 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied