BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 9 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj
  Rejestr zmian w 2006 roku


  Styczeń 2006

  03.01.2006 - dodanie Ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej IDEA....".
  03.01.2006 - dodanie Ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz lokalnej oczyszcalni ścieków" - Bożków.
  03.01.2006 - aktualizacja danych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
  03.01.2006 - aktualizacja danych - podatek leśny od osób fizycznych.
  05.01.2006 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Paweł Szafran.
  05.01.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kł, ul. Główna 19,19a,19b - ref. GMK.
  06.01.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie inwentaryzacji - Jugów 993/1.
  06.01.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie inwentaryzacji - Jugów 993/2.
  06.01.2006 - aktualizacja danych - zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości - ref. GMK.
  09.01.2006 - dodanie w przetargach Mienia Komunalnego punktu - Rokowania.
  09.01.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż następujących nieruchomości - Bieganów, Świerki - ref. GMK.
  09.01.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze - ref. GMK.
  10.01.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego nr 289 z dnia 21.12.2005r.
  10.01.2006 - aktualizacja danych - podatek od środków transportu.
  10.01.2006 - dodanie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich - Oświata.
  11.01.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 289 z 21.12.2005r. - ref. RG.
  12.01.2006 - aktualizacja zadań inwestycyjnych Gminy Nowa Ruda na 2006 rok.
  12.01.2006 - aktualizacja planu sprzedaży lokali na 2006 rok.
  12.01.2006 - w punkcie Zamierzenia Władz Gminy Nowa Ruda dodanie Planu sprzedaży nieruchomości nierolnych.
  12.01.2006 - w punkcie Zamierzenia Władz Gminy Nowa Ruda dodanie Planu sprzedaży nieruchomości rolnych.
  12.01.2006 - aktualizacja informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda.
  17.01.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Bartnica - ref. RG.
  18.01.2006 - dodanie w bloku Menu podręczne punktu - Charakterystyka Gminy Nowa Ruda.
  20.01.2006 - usunięcie II przetargu  lokalu mieszkalnego na sprzedaż - Przygórze 225 - ref. GMK.
  20.01.2006 - usunięcie przetargu  lokalu mieszkalnego na sprzedaż - Bożkó 117 - ref. GMK.
  20.01.2006 - usunięcie przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków, Wolibórz - ref. GMK.
  20.01.2006 - dodanie przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków, Ludwikowice Kł. - ref. GMK.
  20.01.2006 - dodanie przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków, Dzikowiec,  Ludwikowice Kł. - ref. GMK.
  23.01.2006 - dodanie przetargu na dostawe materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz materiałów do archiwizacji danych.
  23.01.2006 - aktualizacja danych - Kredyty i Pożyczki.
  23.01.2006 - aktualizacja danych - Pracownicy Urzędu Gminy.
  23.01.2006 - aktualizacja danych - Podatki i Opłaty.
  24.01.2006 - dodanie Charakterystki Gminy Nowa Ruda.
  25.01.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wdania decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej IDEA...."  - Wolibórz
  25.01.2006 - usunięcie ogłoszenia
  w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz lokalnej oczyszcalni ścieków" - Bożków.
  26.01.2006 - dodanie uchwał nr 182/XXXII/05 - 183/XXXII/05 Rady Gminy Nowa Ruda.
  27.01.2006 - dodanie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża Słupiec-Dębówka.
  27.01.2006 - dodanie uchwał nr 184/XXXII/05 - 186/XXXII/05 Rady Gminy Nowa Ruda.
  30.01.2006 - aktualizacja danych - dowody osobiste.
  31.01.2006 - aktualizacja danych - meldunki.


                                                                        Luty 2006


  01.02.2006 - aktualizacja danych - ochrona środowiska.
  01.02.2006 - dodanie Zarządzenia nr 489/06 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Nowa Ruda.
  02.02.2006 - dodanie załącznika do Zarządzenia nr 489/06 Wójta Gminy Nowa Ruda.
  02.02.2006 - dodanie załącznika do Zarządzenia nr 56/03 Wójta Gminy Nowa Ruda.
  02.02.2006 - dodanie ogłoszenia
  w sprawie wydania decyzji nr RG-7331-62/2005 dla inwestora pn:"Polska Telefonia Cyfrowa ERA Spółka z o. o.".
  02.02.2006 - dodanie protokołu nr XXXI/05 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2005r.
  03.02.2006 - aktualizacja danych - pracownicy i referaty Urzędu Gminy.
  03.02.2006 - usunięcie przetargu na zakup materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  03.02.2006 - usunięcie II przetargu na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec - ref. GMK.
  03.02.2006 - usunięcie III przetargu na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kł. - ref. GMK.
  06.02.2006 - aktualizacja danych - Organizacja Urzędu.
  06.02.2006 - dodanie Referatu Infrastruktury Społecznej.
  06.02.2006 - dodanie Referatu Oświaty.
  06.02.2006 - dodanie Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacyjno Prawnych i Zamówień Publicznych.
  06.02.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie konkursu na kierownika Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł.
  06.02.2006 -usuniecie ogłoszenia w sprawie unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 289 z dnia 21.12.2005r.
  07.02.2006 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy oraz Burmistrza Miasta Nowa Ruda w sprawie rokowań na objęcie pakietu udziałów spółki "Noworudzkie usługi Komunalne".
  07.02.2006 - aktualizacja danych - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Nowa Ruda.
  07.02.2006 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy.
  08.02.2006 - aktualizacja danych - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  08.02.2006 - aktualizacja danych - kontrole Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  09.02.2006 - dodanie przetargu lokalu na sprzedaż - Jugów, ul. Grzybowska 2 - ref. GMK.
  09.02.2006 - dodanie w bloku "Poradnik interesanta" punktu Stypendia i zasiłki szkolne.
  10.02.2006 - dodanie II przetargu lokalu mieszkalnego na sprzedaż - Bożków 117 - ref. GMK.
  10.02.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji inwestorowi pn."PTC ERA" na dobudowę stacji bazowej - Ludwikowice Kłodzkie.
  10.02.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bieganów, Świerki - ref. GMK.
  13.02.2006 - usunięcie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bartnica.
  13.02.2006 - dodanie do archiwum protokołu nr XXXI/05 Rady Gminy Nowa Ruda.
  13.02.2006 - dodanie protokołu nr XXXII/05 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2005r.
  14.02.2006 - w bloku Poradnik Interesanta dodanie punktu "Nabór na wolne stanowiska pracy".
  14.02.2006 - dodanie załączników nr 1,2,2a,3,4,5,5a,6,6a do regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze. 
  14.02.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kł. ul Główna 19, 19a, 19b - ref. GMK.
  16.02.2006 - aktualizacja wniosku o przyznanie pomocy materialnej.
  17.02.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze.
  17.02.2006 - dodanie informacji - świadczenia rodzinne.
  20.02.2006 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze - ref. GMK.
  21.02.2006 - aktualizacja Statutu Przedszkola Samorządowego w Woliborzu.
  22.02.2006 - aktualizacja Statutu Przedszkola Samorządowego w Przygórzu.
  22.02.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Pełnienie funkcji Konsultanta - Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu "Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Nowa Ruda".
  23.02.2006 - w bloku Poradnik Interesanta dodanie punktu "Świadczenia społeczne".
  24.02.2006 - usunięcie V przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków, Dzikowiec, Ludwikowice Kł. - ref. GMK.
  24.02.2006 - usunięcie IV przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków, Ludwikowice Kł. - ref. GMK.
  24.02.2006 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 19, 19a, 19b - ref. GMK.
  24.02.2006 - dodanie ogłoszenia o przetargu w sprawie remontu przedszkola w Dzikowcu - ref. RG.
  27.02.2006 - usunięcie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża Słupiec-Dębówka.
  27.02.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji nr RG-7331-62/2005 dla inwestora pn:"PTC ERA".
  27.02.2006 - w Świadczeniach rodzinnych dodanie punktu pt: Zasiłek pielęgnacyjny.
  27.02.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bartnica nr 57, Przygórze nr 225, Dzikowiec nr 104.

                                                                        
                                                                         Marzec 2006


  06.03.2006 - w Zasiłkach rodzinnych dodanie punktu Świadczenia pielęgnacyjne.
  06.03.2006 - w Zasiłkach rodzinnych dodanie punktu Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
  06.03.2006 - dodanie III przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica, Dzikowiec, Czerwieńczyce, Dworki - ref. GMK.
  06.03.2006 - dodanie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Świerki, Bieganów - ref. GMK.
  06.03.2006 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach.
  07.03.2006 - dodanie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
  07.03.2006 - dodanie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
  07.03.2006 - dodanie wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.
  08.03.2006 - usunięcie ogłoszenia o przetargu na remont Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu.
  08.03.2006 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
  09.03.2006 - aktualizacja wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
  10.03.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji nr RG-7331-62/2005 dla inwestora pn:"Polska Telefonia Cyfrowa ERA Spółka z o. o.".
  13.03.2006 - dodanie wniosku na zamianę mieszkania.
  13.03.2006 - zmiana nazwy bloku z "Kontrole" na blok o nazwie "Inne dane udostępnione publicznie".
  13.03.2006 - usunięcie z bloku "Poradnik interesanta" punktu "Nabór na wolne stanowiska pracy".
  13.03.2006 - dodanie bloku "Informacja o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy".
  14.03.2006 - w Prawie miejscowym dodanie uchwały Nr 175/XXXI/05 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.
  14.03.2006 - w Prawie miejscowym dodanie uchwału Nr 140/XXV/05 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przygórzu.
  14.03.2006 - usunięcie uchwały Nr 183/XXXII/05 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Sokolec.
  15.03.2006 - dodanie uchwał nr 187/XXXIII/06 i 188/XXXIII/06 Rady Gminy Nowa Ruda.
  15.03.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie rokowań na objęcie pakietu udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym spółki “Noworudzkie Usługi Komunalne” spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie.
  16.03.2006 - dodanie uchwał nr 189/XXXIII/06 do 193/XXXIII/06 Rady Gminy Nowa Ruda.
  17.03.2006 - usunięcie II przetargu lokalu mieszkalnego na sprzedaż - Bożków nr 117.
  17.03.2006 - usunięcie II przetargu lokalu użytkowego na sprzedaż - Jugów, ul. Grzybowska 2.
  17.03.2006 - w Prawie miejscowym dodanie punktu "Regulaminy".
  20.03.2006 - dodanie informacji w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych - ref. ISp.
  20.03.2006 - dodanie planu kontroli zewnętrznych na 2006 rok.
  20.03.2006 - dodanie planu kontroli wewnętrznych na 2006 rok.
  23.03.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu - Określenie wartości nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu - ref. GMK.
  23.03.2006 - dodanie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bieganów - ref. GMK.
  27.03.2006 - aktualizacja danych - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.
  27.03.2006 - aktualizacja statutu Przedszkola Samorządowego w Ludwikowicach Kłodzkich.
  30.03.2006 - aktualizacja statutu Szkoły Podstawowej w Bożkowie.
  31.03.2006 - usunięcie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze.


                                                                         
                                                                        Kwiecień 2006


  04.04.2006 - dodanie informacji w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminach.
  04.04.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków - ref. GMK.
  04.04.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków, Ludwikowice Kłodzkie - ref. GMK.
  04.04.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków, Dzikowiec - ref. GMK.
  04.04.2006 - dodanie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  05.04.2006 - w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowiska pracy dodanie kwestionariusza osobowego.
  05.04.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz, Ludwikowice Kłodzkie - ref. GMK.
  05.04.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Włodowice - ref. GMK.
  05.04.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec, Ludwikowice Kłodzkie - ref. GMK.
  06.04.2006 - dodanie przetargu w sprawie remontu Przedszkola Samorządowego w Jugowie - II etap - ref. RG.
  06.04.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Jugów, ul. Grzybowska 2 - ref. GMK.
  07.04.2006 - usunięcie III przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica, Dzikowiec, Czerwieńczyce, Dworki - ref. GMK.
  07.04.2006 - usunięcie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Świerki, Bieganów - ref. GMK.
  07.04.2006 - usunięcie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 19, 19a, 19b - ref. GMK.
  07.04.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości:
  - Bartnica nr 57
  - Przygórze nr 225
  - Dzikowiec 104 
  ref. GMK.
  07.04.2006 - usunięcie przetargu w sprawie - Pełnienie funkcji Konsultanta - Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu "Ochrona Gór Sowich i Bardzkich przez budowę infrastruktury technicznej w Gminie Nowa Ruda".
  07.04.2006 - dodanie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref.GMK.
  12.04.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu - Określenie wartości nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych i budynkowych oraz drzewostanu - ref. GMK.
  13.04.2006 - aktualizacja ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy.
  13.04.2006 - dodanie uchwał nr 194/XXXIV/06 i 195/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 roku.
  14.04.2006 - dodanie uchwał nr 196/XXXIV/06 - 199/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 roku.
  18.04.2006 - dodanie uchwały nr 199/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 roku.
  18.04.2006 - w budżecie Gminy Nowa Ruda dodanie uchwały 195/XXXIV/06 w sprawie budżetu Gminy Nowa Ruda na 2006 rok.
  18.04.2006 - dodanie stanu mienia komunalnego na 2006 rok.
  18.04.2006 - w bloku "Gospodarka" dodanie punktu "Program ochrony środowiska".
  19.04.2006 - dodanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  19.04.2006 - usunięcie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  19.04.2006 - aktualizacja danych - prognoza długu i jego spłaty.
  20.04.2006 - aktualizacja danych - wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Nowa Ruda w 2006 roku.
  20.04.2006 - aktualizacja danych - wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2008.
  20.04.2006 - aktualizacja danych - Plan sprzedaży lokali w 2006 roku.
  20.04.2006 - aktualizacja danych - Plan sprzedaży nieruchomości nierolnych w 2006 roku.
  20.04.2006 - aktualizacja danych - Plan sprzedaży nieruchomości rolnych w 2006 roku.
  20.04.2006 - dodanie listy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne przy naborze na stanowisko "młodszego referenta ds ewidencji ludności i dowodów osobistych".
  20.04.2006 - dodanie do archiwum protokołu nr XXXII/05 z 29 grudnia 2005r. z sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  20.04.2006 - dodanie protokołu nr XXXIII/06 z Sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 
  2006r.
  21.04.2006 - dodanie protokołu nr XXXIV/06 z Sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006r.
  25.04.2006 - dodanie zawiadomienia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu zdawczo-odbiorczego dot. przejęcia przez Gminę Nowa Ruda nieruchomości należących do Skarbu Państwa.
  26.04.2006 - usuniecie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko "młodszy referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych".
  28.04.2006 - usunięcie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bieganów - ref. GMK.


                                                                        
                                                                         Maj 2006  08.05.2006
  - dodanie przetargu w sprawie remontu przewodu kominowego w ZOZ w miejscowości Wolibórz  - ref. RG.
  08.05.2006 - dodanie informacji o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  10.05.2006 - dodanie do Prawa miejscowego uchwały nr 196/XXXIV/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006r.
  10.05.2006 - dodanie do Prawa miejscowego uchwały nr 189/XXXIII/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2006r.
  10.05.2006 - aktualizacja wniosku na dowód osobisty.
  11.05.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków, Dzikowiec, Ludwikowice Kłodzkie - ref.GMK.
  12.05.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Włodowice - ref.GMK.
  12.05.2006 - usunięcie przetargu w sprawie remontu przewodu kominowego w ZOZ w miejscowości Wolibórz  - ref. RG.
  12.05.2006 - aktualizacja statutu Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich.
  15.05.2006 - usunięcie przetargu w sprawie modernizacji przedszkola w Jugowie - etap II - ref. RG.
  15.05.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn:"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej IDEA" - obręb Wolibórz - ref RG.
  17.05.2006 - usunięcie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref. GMK.
  17.05.2006 - aktualizacja statutu Gimnazjum Publicznego nr 1 w Jugowie.
  18.05.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków, Ludwikowice Kłodzkie - ref. GMK.
  19.05.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Jugów, ul. Grzybowska 2 - ref. GMK.
  19.05.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz, Ludwikowice Kłodzkie - ref. GMK.
  19.05.2006 - w Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dodanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  19.05.2006 - aktualizacja danych - porozumienia.
  22.05.2006 - dodanie do archiwum protokołu nr XXXIII/06 z 27 lutego 2006r. z sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  22.05.2006 - dodanie protokołu nr XXXV/06 z 24 kwietnia 2006r. z sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  22.05.2006 - dodanie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 19, 19a, 19b.
  24.05.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Przygórzu - etap I.
  24.05.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej we Włodowicach.
  24.05.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy stacji wodociągowej w Czerwieńczycach.
  24.05.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy stacji wodociągowej w Bartnicy.
  25.05.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków - ref. GMK.
  25.05.2006 - w ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Przygórzu - etap I, dodanie wersji dokumentu do druku.
  25.05.2006 - w ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej we Włodowicach, dodanie wersji dokumentu do druku.
  25.05.2006 - w ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy stacji wodociągowej w Czerwieńczycach, dodanie wersji dokumentu do druku.
  25.05.2006 - w ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy stacji wodociągowej w Bartnicy, dodanie wersji dokumentu do druku.
  25.05.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu protokołu zdawczo-odbiorczego - ref. GMK.
  25.05.2006 - do Prawa miejscowego dodanie uchwały nr 193/XXXIII/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2006r.
  29.05.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie, Dzikowiec - ref. GMK.
  29.05.2006 - do Planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy dodanie uchwały Nr 188/XXXIII/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Sokolec.
  30.05.2006 - dodanie wniosku do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  30.05.2006 - dodanie przetargu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze - ref. GMK.


                                                                        
                                                                         Czerwiec 2006  01.06.2006 - dodanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w 2005 roku udzielono pomocy publicznej.
  01.06.2006 - dodanie wykazu osób prawnych, którym w zakresie podatkówi opłat udzielono w 2005 roku ulg: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  01.06.2006 - dodanie wykazu osób fizycznych, którym w 2005 roku w zakresie podatków udzielono ulg: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatku na raty.  
  02.06.2006 - dodanie informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  02.06.2006 - aktualizacja danych - dowody osobiste.
  02.06.2006 - aktualizacja danych - meldunki.
  02.06.2006 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  02.06.2006 - aktualizacja danych - organizacja Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  05.06.2006 - dodanie zakresu czynności sołectw.
  07.06.2006 - usunięcie ogłoszenia  w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
  07.06.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
  12.06.2006 - dodanie uchwał nr 200/XXXV/06 - 203/XXXV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 kwietnia 2006r.
  12.06.2006 - dodanie do Prawa miejscowego uchwały  nr 197/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda.
  12.06.2006 - dodanie do Planowania i zagospodarowania przestrzennego uchwały nr  199/XXXIV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. 
  12.06.2006 - dodanie wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie wykonania barierek zabezpieczających przy rzece Włodzicy we Włodowicach - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie budowy ogrodzenia boiska sportowego we Włodowicach - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie remontu sali wiejskiej we Włodowicach - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie modernizacji boiska sportowego w Dzikowcu - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie wykonania ogrodu "Jordanowskiego" we Włodowicach - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie rozbiórki komina we Włodowicach - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie zakupu wyposażenia do sali wiejskiej we Włodowicach - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie remontu chodników dla pieszych w Dzikowcu - ref. RG.
  13.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie rozbudowy sali sportowo-rekreacyjnej w Dzikowcu - ref. RG.
  14.06.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Wolibórz - ref. GMK.
  14.06.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Dzikowiec - ref. GMK.
  14.06.2006 - dodanie IV przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica - ref. GMK.
  14.06.2006 - dodanie IV przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref. GMK.
  14.06.2006 - dodanie przetargu w sprawie remontu drogi gminnej w Sokolcu.
  16.06.2006 - aktualizacja numeru telefonu - ref. RG.
  28.06.2006 - w bloku "Zamówienia publiczne" dodanie punktu ZPORR.
  30.06.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie eksploatacji 1000 punktów świetlnych na terenie Gminy Nowa Ruda.


                                                                         Lipiec 2006


  03.07.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Wolibórz - ref. GMK.
  03.07.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Dzikowiec - ref. GMK.
  03.07.2006 - usunięcie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 19, 19a, 19b - ref. GMK.
  03.07.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica, Bożków, Świerki, Nowa Wieś - ref. GMK.
  03.07.2006 - usunięcia ogłoszenia w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn:"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej IDEA" - obręb Wolibórz - ref RG.
  03.07.2006 - do Prawa miejscowego dodanie uchwały nr 200/XXXV/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
  04.07.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Jugów, ul. Główna 2 - ref. GMK.
  04.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania - Rozbiórka komina we Włodowicach - ref. RG.
  04.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania - Wykonanie barierek zabezpieczajacych przy rzece Włodzicy we Włodowicach - ref. RG.
  04.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania - Wykonanie ogrodu "Jordanowskiego" we Włodowicach - ref. RG.
  04.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania - Remont sali wiejskiej we Włodowicach - ref. RG.
  04.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania - Modernizacja boiska sportowego w Dzikowcu - ref. RG.
  04.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania - Rozbudowa sali sportowo-rekreacyjnej w Dzikowcu - ref. RG.
  04.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wyniku postępowania - Remont drogi gminnej w Sokolcu - ref. RG.
  06.07.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie eksploatacji 1000 punktów świetlnych w Gminie Nowa Ruda - ref. GMK.
  07.07.2006 - usunięcie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze - ref. GMK.
  07.07.2006 - dodanie do archiwum oświadczeń majątkowych Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowa Ruda za 2004 rok. 
  07.07.2006 - dodanie oświadczeń majątkowych Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Nowa Ruda (Wiesława Wiszowata, Joanna Kaczmarska, Bogumiła Cisowska, Jolanta Lenart, Jolanta Łasak, Beata Październiak, Barbara Gorczyńska, Artur Chorzępa, Grażyna Pietruszewska, Teresa Mostowy, Joanna Wiśniewska, Małgorzata Bielińska, Regina Groszek, Danuta Walaszczyk, Lucyna Oleksińska) za 2005 rok.
  07.07.2006 - dodanie do archiwum oświadczeń majątkowych Kierownictwa Urzędu Gminy Nowa Ruda za 2004 rok. 
  07.07.2006 - dodanie oświadczeń majątkowych Kierownictwa Urzędu Gminy Nowa Ruda (Bogusław Rogiński, Bożena Goliasz, Lidia Walterowska) za 2005 rok.
  07.07.2006 - dodanie do archiwum oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda za 2004 rok.
  07.07.2006 - dodanie oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda (Sylwia Leżańska) za 2005 rok.
  10.07.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Włodowice, Włodowice nr 103, Przygórze, Dzikowiec - ref. GMK.
  10.07.2006 - dodanie protokołu z kontroli wewnętrznej - Referat Rozwoju Gospodarczego.
  12.07.2006 - dodanie przetargu w sprawie remontu chodników dla pieszych w Dzikowcu - ref. RG.
  12.07.2006 - dodanie przetargu w sprawie budowy ogrodzenia boiska sportowego we Włodowicach - ref. RG.
  12.07.2006 - aktualizacja wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socialnym - ref. Oś.
  12.07.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków nr 248 - ref. GMK.
  12.07.2006 - dodanie do archiwum oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Nowa Ruda za 2004 rok. 
  13.07.2006 - dodanie Zawiadomienia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie rośliny o nazwie "Barszcz Sosnowskiego".
  13.07.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie zawarcia umowy na zadanie pn:"Wykonanie barierek zabezpieczających przy rzece Włodzicy we Włodowicach".
  13.07.2006 - aktualizacja wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.
  14.07.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica, Bożków, Świerki, Nowa Wieś - ref. GMK.
  14.07.2006 - usunięcie IV przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica - ref. GMK.
  14.07.2006 - dodanie uchwał Nr 204/XXXVI/06 - Nr 210/XXXVI/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 lipca 2006r. 
  17.07.2006 - do archiwum BIP dodanie protokołu nr XXXIV/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2006r.
  17.07.2006 - do archiwum BIP dodanie protokołu nr XXXV/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 24 kwietnia 2006r.
  17.07.2006 - dodanie protokołu nr XXXVI/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 lipca 2006r.
  17.07.2006 - dodanie do Budżetu Gminy Nowa Ruda uchwały nr 204/XXXVI/06 z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Nowa Ruda.
  17.07.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda. 
  18.07.2006 - dodanie protokołu z kontroli wewnętrznej - Referat Rozwoju Gospodarczego.
  19.07.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref. GMK.
  20.07.2006 - usunięcie przetargu w sprawie budowy ogrodzenia boiska sportowego we Włodowicach - ref. RG.
  20.07.2006 - usunięcie przetargu w sprawie remontu chodników dla pieszych w Dzikowcu - ref. RG.
  21.07.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy sieci wodociągowej w Czerwieńczycach - ref. RG.
  21.07.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy sieci wodociągowej w Bartnicy - ref. RG.
  21.07.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej we Włodowicach - ref. RG.
  21.07.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Przygórzu (etap I) - ref. RG.
  21.07.2006 - usunięcie IV przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref. GMK.
  24.07.2006 - usunięcie informacji o wyniku naboru na stanowisko mł. referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  24.07.2006 - dodanie protokołu z kontroli wewnętrznej - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
  24.07.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Sokolec - ref. GMK.
  24.07.2006 - dodanie obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie budowy hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  24.07.2006 - dodanie obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie budowy hali sportowej w Bożkowie.
  24.07.2006 - dodanie obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w Bartnicy.
  25.07.2006 - dodanie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec - ref. GMK.
  25.07.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków, Jugów - ref. GMK.
  26.07.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich - ref.Os.
  26.07.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bożkowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bożkowie - ref.Os.
  26.07.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie - ref.Os.
  27.07.2006 - w zamówieniach publicznych dodanie punktu "Ogłoszenia o wszczęciu postępowania".
  27.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich.
  27.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie.
  27.07.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bożkowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bożkowie.
  28.07.2006 - usunięcie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Jugów, ul. Grzybowska 2 - ref. GMK.
  28.07.2006 - dodanie uchwał nr 211/XXXVII/06 - 213/XXXVII/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2006 roku.
  31.07.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref. GMK.
  31.07.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Włodowice, Włodowice nr 103, Przygórze, Dzikowiec - ref. GMK.
  31.07.2006 - dodanie przetargu w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Sali wiejskiej w Przygórzu - ref. RG.                                                                          Sierpień 2006  01.08.2006 - dodanie do budżetu Gminy Nowa Ruda uchwłay nr 211/XXXVII/06 z dnia 21 lipca 2006r.
  01.08.2006 - aktualizacja wykazu zadań inwestycyjnych do realizacją przez Gminę Nowa Ruda w 2006 roku.
  02.08.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków nr 248 - ref. GMK.
  03.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu szatni i wykonanie chodnika, piaskownicy w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. RG.
  03.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie - ref. RG.
  03.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie szlifowania podłogi z desek w Publicznmym Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie - ref. RG.
  03.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie wymiany grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego w Bożkowie - ref. RG.
  07.08.2006 - usunięcie przetargu w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej w Przygórzu.
  09.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bożkowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bożkowie - ref. Oś.
  09.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. Oś.
  09.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie - ref. Oś.
  09.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bożkowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bożkowie - ref. Oś.
  09.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. Oś.
  09.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie - ref. Oś.
  09.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 29, 32 i 35) w Bożkowie.
  09.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 256/1 i 351) w Ludwikowicach Kłodzkich.
  09.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu mostka w Czerwieńczycach na drodze gminnej (dz. nr 379/1dr).
  09.08.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 29, 32 i 35) w Bożkowie.
  09.08.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczeciu postępowania w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 256/1 i 351) w Ludwikowicach Kłodzkich.
  09.08.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu mostka w Czerwieńczycach na drodze gminnej (dz. nr 379/1dr).
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie wymiany instalacji c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie.
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie szylifowania podłogi z desek w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bożkowie.
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu szatni, wykonania chodnika i piaskownicy w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie - etap II.
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie wymiany instalacji c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie.
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie szylifowania podłogi z desek w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bożkowie.
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu szatni, wykonania chodnika i piaskownicy w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  11.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie - etap II.
  11.08.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków, Jugów - ref. GMK.
  11.08.2006 - usunięcie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Sokolec - ref. GMK.
  17.08.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich.
  17.08.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie.
  17.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich - ref.Os.
  17.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie - ref.Os.
  21.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 29, 32 i 35) w Bożkowie.
  21.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 256/1 i 351) w Ludwikowicach Kłodzkich.
  21.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu mostka w Czerwieńczycach na drodze gminnej (dz. nr 379/1dr). 
  21.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 29, 32 i 35) w Bożkowie.
  21.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowaniu w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 256/1 i 351) w Ludwikowicach Kłodzkich.
  21.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu mostka w Czerwieńczycach na drodze gminnej (dz. nr 379/1dr).
  21.08.2006 - dodanie specyfikacji - "Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Bożkowie"
  21.08.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 19, 19a, 19b - ref. GMK.
  21.08.2006 - dodanie przetargu na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz - ref. GMK.
  22.08.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach.
  22.08.2006 - dodanie wyniku przetargu - "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bożkowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bożkowie".
  22.08.2006 - dodanie do archiwum protokołu nr XXXVI/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 lipca 2006r.
  22.08.2006 - dodanie protokołu nr XXXVII/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lipca 2006r.
  22.08.2006 - dodanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  23.08.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie budowy hali sportowej w Bożkowie - ref. RG.
  23.08.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie budowy hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. RG.
  23.08.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn:"Budowa hali sportowej - Bożków" - ref. RG
  23.08.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn:"Budowa hali sportowej - Ludwikowice Kłodzkie" - ref. RG
  23.08.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn:"budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przygórze" - ref. RG
  24.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu szatni i wykonania chodnika w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  24.08.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref. GMK.
  25.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu posadzek w Szkole Podstawowej w Bożkowie - ref. RG.
  25.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. Oś.
  25.08.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie budowy stacji bazowej sieci komórkowej ERA - Bartnica - ref. RG.
  25.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie - ref. Oś.
  25.08.2006 - dodanie informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2006r.
  25.08.2006 - dodanie wyniku przetargu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie.
  25.08.2006 - dodanie wyniku przetargu w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich.
  28.08.2006 - dodanie rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bartnica nr 57 - ref. GMK.
  28.08.2006 - dodanie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków - ref. GMK.
  28.08.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Jugów, ul. Główna 106, Jugów, ul. Główna 72, Wolibórz 59 - ref. GMK.
  28.08.2006 - w "Zakończonych zamówieniach publicznych" dodanie "Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty" i "Ogłoszenia o zawarciu umowy".
  28.08.2006 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Szlifowanie podłogi z desek w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bożkowie".
  29.08.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 29, 32 i 35) w Bożkowie - ref. RG.
  29.08.2006 - dodanie ogłoszenie o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 29, 32 i 35) w Bożkowie - ref. RG.
  29.08.2006 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Jugowie - II etap".
  29.08.2006 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wymiana grzejników i instalacji c.o. w budynku Przedszkola Samorządowego w Bożkowie".
  29.08.2006 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont mostka w Czerwieńczycach na drodze gminnej  nr 329/1 i 329/2" 
  29.08.2006 - aktualizacja ogłoszenia w sprawie zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego.
  29.08.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 256/1 i 351) w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. RG.
  29.08.2006 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie remontu drogi gminnej (dz. nr 256/1 i 351) w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. RG.
  30.08.2006 - dodanie przetargu nieruchomości na sprzedaż - Dzikowiec - ref. GMK.
  31.08.2006 - dodanie ogłoszenia o przetargu w sprawie remontu odcinka drogi gminnej /działka nr 811/2/  w Jugowie.
  31.08.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczeciu postępowania w sprawie remontu szatni i wykonania chodników w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  31.08.2006 - usunięcie ogłoszenia w sprawie remontu szatni i wykonania chodników w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.                                                                        Wrzesień 2006  01.09.2006 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Włodowice nr 103 - ref. GMK.
  01.09.2006 - usunięcie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec - ref. GMK.
  01.09.2006 - dodanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu chodników dla pieszych w Dzikowcu.
  01.09.2006 - dodanie ogłoszenia w sprawie remontu chodników dla pieszych w Dzikowcu.
  01.09.2006 - dodanie informacji w sprawie odwołania II rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Dzikowcu.
  04.09.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Jugów, Wolibórz - ref. GMK.
  04.09.2006 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bartnica, Bożków, Świerki, Nowa Wieś - ref. GMK.
  04.09.2006 - dodanie wyniku przetargu  w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bożkowie i Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bożkowie.
  04.09.2006 - dodanie wyniku przetargu  w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich.
  04.09.2006 - dodanie wyniku przetargu  w sprawie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie. 
  04.09.2006 - dodanie wyniku przetargu  w sprawie  „Remontu sali wiejskiej we Włodowicach”
  04.09.2006 - dodanie wyniku przetargu  w sprawie  „Rozbudowa sali sportowo-rekreacyjnej w Dzikowcu”
  04.09.2006 - dodanie wyniku przetargu  w sprawie  „Modernizacja boiska sportowego w Dzikowcu”
  04.09.2006 - dodanie wyniku przetargu  w sprawie  „Remont drogi gminnej w Sokolcu (dz. nr 182 dr)”
  05.09.2006 - usunięcie informacji o Szkole Podstawowej we Włodowicach.
  05.09.2006 - usunięcie informacji o Przedszkolu Samorządowym we Włodowicach.
  05.09.2006 - dodanie informacji o Zespole Szkolno Przedszkolnym we Włodowicach.
  05.09.2006 - usunięcie statutu Szkoły Podstawowej we Włodowicach.
  05.09.2006 - usunięcie statutu Przedszkola Samorządowego we Włodowicach.
  05.09.2006 - usunięcie Ogłoszenia w sprawie "Barszczu Sosnowskiego".
  05.09.2006 - aktualizacja wniosku na wycinkę drzew.
  05.09.2006 - dodanie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec - ref. GMK.
  06.09.2006 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Jugów, ul. Grzybowska 15, Jugów, ul. Główna 73, Wolibórz 56, Wolibórz 66, Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 53 - ref. GMK.
  06.09.2006 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich.
  06.09.2006 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Woliborzu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jugowie.
  06.09.2006 - usunięcie z przyczyn technicznych ogłoszenia w sprawie remontu chodników dla pieszych w Dzikowcu - ref. RG.
  06.09.2006 - usunięcie ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie remontu chodników dla pieszych w Dzikowcu - ref. RG.
  06.09.2006 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy - Remont posadzek w Szkole Podstawowej w Bożkowie.

  ciąg dalszy


  Administrator BIP - Hryckiewicz Mateusz

  Koordynator  BIP - Hryckiewicz Mateusz
  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-01-03 (2197 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied